WAT DOET DE DORPSRAAD VAN GRUBBENVORST ZOAL?

De Dorpsraad is opgericht als contactorgaan tussen de gemeente Horst aan de Maas en de inwoners van Grubbenvorst. Het bestuur en de leden bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk vinden 'iets' te doen voor het dorp en waar mogelijk op te komen voor de belangen van de inwoners. 

Zes keer per jaar vinden er openbare vergaderingen plaats in gemeenschapshuis 't Haeren waarbij alle inwoners van Grubbenvorst welkom zijn. Natuurlijk kan niet alles gerealiseerd worden wat u en wij graag zouden willen maar we kunnen onze stem, en dus uw stem, wel laten horen. Om een indruk te geven van waar de Dorpsraad zich zoal mee bezig houdt hebben we een aantal onderwerpen op een rijtje gezet:

Opstelling van een Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) en het Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
 1. Centrumplan Grubbenvorst; "Van de kerk tot het klooster"
 2. Standpunt LOG (Landbouwontwikkelingsgebied) Witveld en Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) ofwel de "megastallen"
 3. Inbreng "Structuurvisie Grubbenvorst" van de gemeente
 4. Inbreng Visie "Woningbehoefte Grubbenvorst" en overleg gemeente en "Wonen Horst"; over nieuwbouw en "inbreiding"
 5. Centrale Verwerking Installatie (CVI) ofwel het grind- en zandbedrijf aan de Venlose weg
 6. Het project "Californië", de kassenbouw tussen Horst, Sevenum en Grubbenvorst
 7. Uitbreiding ZON Fresh Park richting Grubbenvorst en creëren van een groene buffer
 8. Floriade en de gevolgen (verkeer, ontsluiting e.d.) en mogelijkheden voor Grubbenvorst
 9. "Klavertje 4", het grote ontwikkelingsproject tussen Venlo, Maasbree, Sevenum, Horst en Grubbenvorst
 10. Speelvoorzieningen voor kinderen in Grubbenvorst
 11. Busverbindingen en bushaltes Veolia in Grubbenvorst; pleidooi voor meer haltes en verkeerstechnische en veiligheids-maatregelen (o.a. bij scholen)
 12. Groenvoorzieningen in het dorp
 13. Behoud van de winterbedding van de Maas
 14. Fiets en wandelvoorzieningen in en rond Grubbenvorst; o.a. Sint Jansleutelbos
 15. Jeugdvoorzieningen in Grubbenvorst
 16. Verkeersveiligheid en overleg over veiligheid in het algemeen met de politie
 17. Overleg met B&W en gemeentelijke instanties over al deze onderwerpen
 18. Samenwerking met Grubbenvorster' organisaties als Parel aan de Maas, Grubbenvorst Promotion, Behoud de Parel, Aspergedorp Grubbenvorst, de culturele en sportverenigingen in Grubbenvorst
 19. Etc.
Uit deze opsomming moge blijken dat de Dorpsraad veel doet en veel probeert te doen voor het dorp, maar... uw hulp is hierbij hard nodig! Samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken!

info@dorpsraadgrubbenvorst.nl


Volg ons op Facebook