WELKOM BIJ DE DORPSRAAD!

De Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk vinden om ‘iets’ te doen voor Grubbenvorst en waar mogelijk op te komen voor de belangen van het dorp. De Dorpsraad is een gesprekspartner van de gemeente en een intermediair (‘praatpaal’) voor de inwoners. De openbare Dorpsraadvergaderingen, die één keer per 2 maanden plaatsvinden in Gemeenschapshuis 't Haeren, zijn daarvoor het medium. De vergaderdata vindt u hier. U bent altijd welkom om deze vergaderingen te bezoeken. 

Eerstvolgende openbare vergadering: 18 JANUARI 2023 LET OP: DEZE VERGADERING IS GEANNULEERD EN GAAT DUS NIET DOOR!

Wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal speelt in ons dorp? Kijk dan op de pagina 'ACTUEEL' of klik hier.

Natuurlijk kunnen we niet alles realiseren wat u en wij graag willen, maar we kunnen onze stem (en dus uw stem) wel laten horen. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die de Dorpsraad willen ondersteunen!


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!

De Dorpsraad van Grubbenvorst is op zoek naar nieuwe leden die graag willen meedenken in het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.

Als Dorpsraad proberen wij de verbindende factor te zijn tussen enerzijds de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden en anderzijds de gemeente. We houden ons onder andere bezig met de algemene leefbaarheid, de aanpak van overlast, woningbouw, verkeersveiligheid, het op peil houden van voorzieningen en promotie van het dorp.    

Wij zijn op zoek naar inwoners die het belangrijk vinden dat Grubbenvorst in de nabije en verdere toekomst een dorp is en blijft met een goede leefbaarheid en waar het prettig wonen is. Wil je hierover meepraten en heb je ideeën over hoe we dit kunnen aanpakken en uitvoeren dan ben je van harte welkom!    

Omdat onze huidige voorzitter en penningmeester hun taken neerleggen zoeken wij nieuwe leden voor de volgende functies: 
Voorzitter 
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt en onderhoud je de contacten met onder andere de gemeente en andere belanghebbenden. We zoeken iemand die goed bekend is met Grubbenvorst en weet wat er speelt in de samenleving. Hierbij zijn goede communicatieve kwaliteiten uiteraard van belang. 
Penningmeester 
Als penningmeester houd je je bezig met het beheren en bewaken van het budget dat de gemeente jaarlijks aan de Dorpsraad beschikbaar stelt. Ook toets je samen met de leden van de prioriteitscommissie of een aanvraag voor een activiteit of project voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Een basiskennis van financiën is gewenst.     

Heb je geen interesse in bovenstaande functies maar wil je toch je steentje bijdragen? Dan kan dit als algemeen lid. Je praat en denkt mee over de diverse vraagstukken die aan bod komen. Hierbij ben je vaak aanspreekpunt/contactpersoon voor inwoners die een bepaalde kwestie bij de Dorpsraad willen aankaarten.     

Het gezegde “de jeugd heeft de toekomst” speelt natuurlijk ook in Grubbenvorst. Wij vinden het daarom belangrijk dat de jongere generatie met ons meedenkt over de toekomst van ons dorp. Dus zeker ook een oproep aan jongeren om te reageren. Maar uiteraard zijn alle reacties welkom!   

Mocht je interesse hebben dan kun je een reactie sturen naar: secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl           


info@dorpsraadgrubbenvorst.nl


Volg ons op Facebook