ACTUELE ONDERWERPEN


21 augustus 2020

TOUR DE L1MBOURG

Op dinsdag 15 september kunt u gratis een live-uitzending van L1 bijwonen op ons Pastoor Vullinghsplein van TOUR DE L1MBOURG.


17 juni 2020


Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan de Maas. Dat willen we versterken, of op z'n minst zo houden in de toekomst. Denk daarom mee. Doe het voor de toekomst van je kinderen, het milieu of omdat je zelf misschien wilt meeprofiteren van duurzame energie.


Minder warm                                 

Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Dit om te voorkomen dat de opwarming van de aarde zorgt voor nog hetere zomers met droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg. Maar ook om hevige regenval en de alsmaar grotere kans op overstromingen tegen te gaan. Er moet iets veranderen willen we de aarde goed kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen.

Uitdaging

We staan dus samen voor een grote uitdaging. Ook in Horst aan de Maas. Veel inwoners zijn al gestart met energiebesparing, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Het energiesysteem zoals we dat kennen gaat de komende 30 jaar veranderen; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, lokaal opgewekte energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio afspraken gemaakt. Daarom werken we in Horst aan de Maas aan een Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit (afgekort: KODE).

Wat is KODE?

KODE gaat over de voorwaarden die we in onze gemeente willen stellen aan zonne- en windenergie. KODE gaat ook iets betekenen voor jou als inwoner van Horst aan de Maas. Daarom vinden wij het belangrijk om te horen hoe jij hier naar kijkt zodat de gemeenteraad jouw mening kan meenemen bij het vaststellen van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar hoe je in de toekomst betrokken wilt blijven bij dit proces en of je daarin een rol of kansen voor jezelf als inwoner ziet.

Digitale enquête

Dat het landschap van Horst aan de Maas er op een aantal plaatsen de komende tijd anders uit gaat zien is een gegeven. Hoe? Dat bepalen we samen! Samen werken we aan een betere toekomst. Denk daarom mee. Omdat bijeenkomsten nog niet kunnen plaatsvinden, doen we dit digitaal. Via deze link kom je bij een filmpje met uitleg, aanvullende informatie en de digitale enquête: www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen. Daarin staan zowel inhoudelijke vragen als vragen over de wens om bij dit onderwerp betrokken te zijn in de toekomst. KODE is immers de start van een langdurig proces om te komen tot duurzame energie in Horst aan de Maas.

Verhalen uit de praktijk

Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten we de komende tijd een aantal voorbeelden uit de praktijk van Horst aan de Maas. Dit om te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal bezig is met mooie, duurzame projecten die daadwerkelijk effect gaan hebben.


20 mei 2020
OUD PAPIER INLEVEREN VOOR INWONERS VAN GRUBBENVORST

Let op: dit is een tijdelijke maatregel!

Kijk in welke week u oud papier mag inleveren.

Grubbenvorst is in 2 delen verdeeld:
 • GELE GEBIED (gezien vanaf spoorwegovergang Kloosterstraat/Californischeweg: rechts van de Kloosterstraat en rechts van de Venloseweg tot aan de Sint Jansweg/vroegere knip): inleveren in de oneven weken

 • REST VAN GRUBBENVORST: inleveren in de even weken
Plattegrond indeling Grubbenvorst voor inzameling oud papier. De beschrijving staat ook in de tekst.

Waar: Californischeweg 6 (achter OK tankstation)
 • GELE GEBIED: 
  - zaterdag 23 mei (9.00 - 12.00 uur)

  - woensdag 3 juni (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 6 juni (9.00 - 12.00 uur)

 • OVERIGE GEBIED:
  - woensdag 27 mei (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 30 mei (9.00 - 12.00 uur)
  - woensdag 10 juni (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 13 juni (9.00 - 12.00 uur)
Regels voor het inleveren:
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Kinderen blijven in de auto
 • Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Blijf in de auto en rijd langs de container
 • Laad zelf uw papier uit
 • Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis
Als het erg druk wordt is er een omleiding via Lovendaal. Ga niet stilstaan om informatie te vragen aan de verkeersregelaar bij Lovendaal. Daardoor komt de auto achter je stil te staan op de spoorwegovergang! 


15 mei 2020

PLEKSKES VAN GELUK IN HORST AAN DE MAAS

 

Sinds 2010 bestaat de gemeente Horst aan de Maas. Een groot deel van de gemeente Horst aan de Maas bestaat uit groene omgeving. Er zijn veel plaatsen om te kunnen ontspannen, te genieten, te dromen en te ontdekken.

In de Groen Agenda die door de gemeente in 2017 is gepresenteerd wordt beschreven hoe de gemeente streeft naar een duurzame omgeving. Zo wil men een aangenaam woon-, werk- en verblijfsklimaat bieden aan huidige en toekomstige generaties. Gevoelens van geluk verhogen het welzijn en positieve gezondheid van mensen. In dat kader sluit de Plekskes van Geluk Horst aan de Maas perfect aan bij de Groen Agenda én de doelstelling van de gemeente om in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn.

Door Plekskes van Geluk aan te wijzen in de gemeente Horst aan de Maas brengen we speciale plekjes die zijn aangewezen door de eigen inwoners onder de aandacht van de inwoners van onze regio en toeristen die onze regio bezoeken. Het benadrukken van bijzondere plekken draagt ook bij aan saamhorigheid en trots binnen de kernen.

Een Plekske van Geluk is een plek waar mensen graag komen om te genieten van het uitzicht, om tot rust te komen of om een activiteit uit te voeren waarbij je geluk ervaart.

In Grubbenvorst en/of Lottum hebben we heel wat van die plekskes. Wat is jouw favoriete plekske??

Meld jouw plekske aan op:

www.plekskesvangeluk.nl

Aanmelden kan tot 1 juni 2020.

Alvast bedankt voor de moeite en laten we er iets moois van maken, voor nu en in de toekomst!


8 mei 2020

KERMIS AFGELAST

Omdat alle vergunningplichtige evenementen landelijk tot 1 september verboden zijn kan de kermis van Grubbenvorst, die plaats zou vinden van 27 t/m 30 juni, dit jaar niet doorgaan.


29 april 2020

DANKWOORD GRUBBENVORST VERENIGT

Grubbenvorst Verenigt staat voor samenwerking, samen de schouders er onder om de problemen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Want samen kunnen we meer dan alleen.

Reeds vóór de coronaperiode werd dit onderkend, maar wie had kunnen bedenken dat het deze Corona zou zijn, die aan het woord “saamhorigheid’ een extra dimensie zou gaan geven.

Deze saamhorigheid uit zich in omzien naar elkaar, op afstand …. dat wel. Waar mogelijk zien we, dat ondernemers hiertoe de nodige creatieve maatregelen treffen en toezien op de naleving. Maar er zijn ook beroepen, waar die afstand nauwelijks of zelfs niet mogelijk is. Ook dan gaat de dienstverlening onverminderd door. Wij denken hierbij aan onze kanjers in La Providence, in de wijk- en thuiszorg, in de huisartsenpraktijk en de apotheek.

Omzien naar elkaar kent dus vele vormen; niet altijd zichtbaar, maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hierbij aan de bezorgers, aan de hulp bij noodzakelijke boodschappen, medicijnen e.d. en aan de vrijwilligers die met woord en een gewillig oor contacten onderhouden met in isolement geraakte inwoners.

Namens alle deelnemers aan Grubbenvorst Verenigt bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet om Grubbenvorst door deze crisis heen te helpen en meer specifiek onze kwetsbare burgers op de been te houden.

Wij realiseren ons, dat er ondanks alle inspanningen waardevolle levens verloren en te betreuren (zullen) zijn.

Aan allen die dit is of nog zal overkomen ons oprechte medeleven.

Dorpsraad Grubbenvorst, Ondernemers Collectief Grubbenvorst (OCG), Grubbenvorst-Online (GO), KBO St. Jan Grubbenvorst, Tennisclub Grubbenvorst (TCG), GFC 33, Harmonie St. Joseph, GMV De Plaggenhouwers, Gewoën Grubbevors, SV Aspargos, Badminton Club Grubbenvorst, Gemeente Horst aan de Maas, Basisschool De Kameleon, Basisschool De Samensprong, Kinderopvang ’t Nest, Oranje Comité Grubbenvorst, Schutterij St. Jan, Stichting Kom er bij, Grubbenvorster Mannenkoor, Historische Kring, Grubbenvorst-Lottum, Ruiterclub de Pijts, Tafeltennisclub Grubbenvorst (TTVG), De 4, Judo Club, Stichting Mededelingen


13 maart 2020

JAARVERGADERING DORPSRAAD AFGELAST

Beste mensen,

Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en de nieuwe adviezen van de overheid en het RIVM hebben we als dorpsraad besloten dat de jaarvergadering, die plaats zou vinden op woensdag 18 maart 2020 in 't Haeren in Grubbenvorst, niet door kan gaan. Wij als dorpsraad betreuren dit, maar respecteren het besluit en geven hier dan ook gehoor aan. Tot nader bericht zijn er geen activiteiten. Hopelijk heeft u hier begrip voor.  

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Grubbenvorst


9 maart 2020

JAARVERSLAG 2019 

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag 20192 maart 2020

UITNODIGING WIJKAGENT 10-3-2020info@dorpsraadgrubbenvorst.nl


Volg ons op Facebook