ACTUELE ONDERWERPEN

31 oktober 2023

 OPENING FIETSPAD GRUBBENVORSTERWEG
Onlangs hebben gedeputeerde Kuntzelaers en de wethouders Boom van Venlo en Beurskens van Horst aan de Maas het nieuwe fietspad aan de Grubbenvorsterweg geopend. Dit fietspad ligt tussen Grubbenvorst en Blerick en wordt veel gebruikt door onder andere jongeren uit Grubbenvorst die in Venlo naar school gaan.

De aanleg van dit fietspad was nodig omdat het vrachtverkeer vanuit de centrale verwerkingsinstallatie (CVI) kruiste met fietsers van Grubbenvorst naar Venlo ter hoogte van het Raaieind met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren hebben vanaf 2012 elf varianten de revue gepasseerd. De raad heeft meerdere malen keuzes gemaakt en uiteindelijk is de allereerste en meest veilige variant gerealiseerd: een vrij liggend fietspad en afwikkeling van het vrachtverkeer vanuit de CVI via Venloos grondgebied.

Door ontbrekende financiën, vertraging bij de grondverwerving en het noodzakelijk verplaatsen van nutsleidingen heeft de aanleg van het fietspad geruime tijd op zich laten wachten. Door de medewerking van de gemeente Venlo, de grondeigenaren en de financiering door de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, DCM, de provincie Limburg en de EU is het fietspad nu gerealiseerd.


1 oktober 2023

BONTE BERM CONCEPT IN URSULINENPARK


Voor het klooster liggen twee ovale vakken waar in het voorjaar narcissen prachtig in bloei staan. De laatste jaren komen er steeds minder narcissen in bloei. Normaliter wordt ervoor gekozen om de vakken opnieuw te voorzien van bloembollen. Nu is ervoor gekozen om het Bonte Berm Concept toe te passen. Het is een combinatie van bloembollen en bloemenzaden. Dit zorgt ervoor dat er vanaf het vroege voorjaar tot aan het begin van het najaar kleur te vinden is. Op deze website is meer informatie te vinden over het Bonte Berm Concept: www.debonteberm.nl

HET CONCEPT

Biodiversiteit is in de stedelijke omgeving steeds belangrijker en dat is het ook! Daarnaast is er veel aandacht voor ecologisch beheer en de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties. Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept de Bonte Berm ontwikkeld.
Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels gebundeld met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een verhoogde biodiversiteit, extensief, ecologisch onderhoud en wordt de seizoenbeleving versterkt.
Door de bloeitijd van de kruiden en de bloembollen te combineren kan er maar liefst 8 maanden lang bloei worden gecreëerd. Van het vroege voorjaar tot het begin van het najaar is er kleur te vinden in de berm. Dit resulteert ook in dat de Bonte Berm maar één keer per jaar gemaaid hoeft te worden wat een hoop kosten bespaart. Daarnaast is er bijna het hele jaar rond voedselvoorziening en beschutting voor vlinders, bijen en andere insecten.
In de eerste 3 tot 5 jaar zal er drie keer per jaar een monitoring plaatsvinden om de ontwikkeling van het project te volgen en bij te sturen waar nodig. Ook het maaien zal worden geregeld waarbij van belang is dat dit met het juiste materiaal gebeurd en op het juiste moment.
Verantwoordelijk hiervoor zijn JUB Holland met Jonkers Hoveniers.

15 mei 2023
 
UNIEK ZOMERBOLLENPROJECT IN GRUBBENVORST
 
Het Ursulinenpark is gekozen als geschikte locatie voor een nieuw kleurrijk project van de gemeente Horst aan de Maas. We gaan het park een kwaliteitsimpuls geven en daarmee de biodiversiteit in het park verhogen. Daarvoor planten we allemaal zomerbloeiers (in de vorm van bollen). Zo kunnen in de zomer de vlinders en de bijen volop profiteren van de kleurrijke bloemen en het voedsel waar deze voor zorgen. Deze kleur en fleur zorgen natuurlijk ook voor een aantrekkelijk plaatje in het dorp. 

Vandaag zijn de bollen de grond ingegaan. De graszoden op een stuk van 100 vierkante meter zijn eruit gehaald en vervolgens zijn de bollen gepoot. We hopen over enkele weken al van het mooie resultaat te kunnen genieten. De mix van bloemen bloeit van juni tot aan de eerste vorst.

 
Dit is het eerste zomerbollenproject in Horst aan de Maas en het tweede in Nederland. Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de pilot het gewenste resultaat heeft gebracht.   

 

 

5 mei 2023
  
NIEUWE STRAATNAAM VOOR NIEUWBOUWPLAN LOTTUMSEWEG   
 
Aan de Lottumseweg worden 10 woningen gerealiseerd. De dorpsraad en overige betrokkenen op deze locatie hebben de naam ‘Bongerd’ voorgesteld aan het college van B en W. De naam doet recht aan de plaats waar lange tijd een boomgaard gevestigd was.  

4 mei 2023
  
DODENHERDENKING 2023      
 
Ook de dorpsraad was aanwezig bij de Dodenherdenking op het Pastoor Vullinghsplein. 
 
De herdenking begon met een woord van welkom door de voorzitter van het Oranje Comité Grubbenvorst. Gevolgd door de kranslegging door het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, de dorpsraden van Grubbenvorst en Lottum en het Oranje Comité Grubbenvorst.   

Om 20.00 uur was er 2 minuten stilte.  

Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus gezongen en werden de namen van de gevallenen genoemd. 
Wethouder Elbert Joosten hield een voordracht. Kinderen uit het dorp droegen een gedicht voor en brachten een bloemenhulde. Harmonie St. Joseph verzorgde de muzikale omlijsting. 

25 april 2023
 
OPROEP OPROEP OPROEP   
 
Dorpsplatform Grubbenvorst

Wij zijn op zoek naar jou!!
Vind je het leuk om met ons bij de KERMIS 2023 te helpen voor de kinderen van onze basisscholen en te zorgen dat alles op rolletjes verloopt??
En vind je het leuk om voor de leefbaarheid en ook maakschappelijk betrokken te zijn??
En kun je zorgen dat het weer een feestje wordt op de kermis in Grubbenvorst??
Dan ben jij een geschikte persoon.

Neem contact op met:
secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 

15 april 2023
 
UITNODIGING: WIND OF TEGENWIND?  
Windmolens zijn momenteel een actueel onderwerp in onze dorpen.
De plannen zijn om in het gebied tussen de A73 en de Witveldweg een zevental windmolens te plaatsen.
De Gemeente Horst aan de Maas heeft zich al doel gesteld om in 2030 30% van de benodigde energie lokaal op te wekken: 75% zonne-energie en 25% windenergie.
Wat zijn de gevolgen en de hinder die we gaan ondervinden van deze windmolens?
De Dorpsraden van Lottum , Grubbenvorst  en Melderslo doen bij deze een oproep aan eenieder om zich goed te laten informeren over de voordelen en nadelen. 

Jullie hebben allemaal een folder ontvangen van de Stichting Tegenwind.
Zij geven duidelijk aan wat de gevolgen kunnen zijn van het plaatsen van deze windmolens. 

De Gemeente heeft in samenwerking met de initiatiefnemers van deze windmolens open-inloop-avonden georganiseerd om aan te tonen dat deze windmolens er zouden moeten komen en om vragen te beantwoorden. 

De Dorpsraden van Lottum, Grubbenvorst en Melderslo staan neutraal in dit vraagstuk. Om een idee te krijgen hoe de inwoners hier over denken en om hierop te anticiperen, is het belangrijk dat jullie je goed informeren.
O.a. op het internet kun je heel veel informatie vinden, die van belang kunnen zijn voor de beeldvorming.

Stichting Tegenwind heeft een oproep gedaan om een petitie te ondertekenen.
Om meer achtergrondinformatie te geven organiseren ze een informatieavond op: 
 
17 APRIL A.S. OM 19.30 UUR IN MFC DE ZWINGEL, BEEMDWEG 4 TE MELDERSLO

Bij deze roepen wij iedereen op, om hier gebruik van te maken om te weten wat je ondertekend met deze petitie. Gezondheid, Geluidsoverlast, Wet- en Regelgeving en ervaringen zullen aan de orde komen. 

Achteraf stellen dat je de gevolgen van de windmolens niet wist, is geen bijdrage aan een beleid. De overheid zal dan zeggen: pech en had je je maar beter geïnformeerd. 

Dorpsraad Grubbenvorst
Dorpsraad Lottum
Dorpsraad Melderslo  
 

21 maart 2023
 
PARTICIPATIEAVOND DE COMERT FASE 2  
 
Op dinsdag 4 april aanstaande organiseert HVG Real Estate & Janssen de Jong Projectontwikkeling om 19:00 in gemeenschapshuis ’t Haeren een tweede participatieavond voor geïnteresseerde kopers en omwonenden. Onder begeleiding van het MTD Landschapsarchitecten word het schetsontwerp gepresenteerd en toegelicht. HVG Real Estate, Janssen de Jong Projectontwikkeling en gemeente Horst aan de Maas zullen hierbij aanwezig zijn. Na deze bijeenkomst wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Indien u bij deze tweede participatieavond aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden door uiterlijk maandag 3 april 2023 een e-mail te sturen naar bob@hvgrealestate.nl onder vermelding van tweede participatieavond De Comert fase 2, inclusief uw naam, adres en aantal personen waarmee u naar de participatieavond komt. 
 
Klik voor meer info op onderstaande link: 

 

18 februari 2023
  
RUIMTE VOOR NATUUR EN RECREATIE   
 
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst Natuur en Recreatie
Wanneer? 1 maart 2023    
Hoe laat?  19.00 - 21.00 uur
Waar? Restaurant de Turfhoeve in Sevenum 
 
Tijdens deze bijeenkomst ontvang je informatie en kun je vragen stellen over:   
De mogelijkheden om jouw eigen perceel, erf of buurtomgeving groener te maken. Met hulp van Landschap Horst aan de Maas en financiële ondersteuning van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 
 
Natuur en landschap in Greenport Venlo waarin je ook kunt wandelen, fietsen, mountainbiken, hardlopen of golfen. En bekijk de fietsroute Rondje Greenport.  
Onder andere aandacht voor de gebieden Groote Molenbeek, 't Ham, Kattenstaartsebeek, groenzone klaver 5 en 7 en het Dorpsmantelproject.   

Aanmelden kan tot en met maandag 27 februari  
Stuur daarvoor een e-mail met daarin namen en woonplaats naar: info@greenportvenlo.nl 
Vermeld in de onderwerp regel: Deelname 1 maart 2023  
 

1 november 2022

KERSTBOOM

Tijdens de openbare vergadering op 21 september was één van de agendapunten: 'Is de kerstboom die de gemeente ieder jaar in het dorp plaatst nog wel gewenst in het kader van duurzaamheid en klimaat'. Dit was geen standpunt van de dorpsraad, maar een vraag vanuit de gemeente richting de inwoners. 

Naar aanleiding van de reacties tijdens de vergadering, maar ook via social media en een ingezonden brief, hebben wij de gemeente laten weten dat Grubbenvorst met de feestdagen graag een kerstboom in het dorp ziet staan. Omdat het merendeel van de overige kernen in Horst aan de Maas er hetzelfde over denkt heeft de gemeente besloten om ook dit jaar weer een kerstboom in het dorp te plaatsen.


18 oktober 2022

DORPSPLAN WONEN IN GRUBBENVORST


B&W heeft op 27 september de Dorpsplannen Wonen voor alle kernen van Horst aan de Maas als richtinggevende uitwerking van het Masterplan Wonen 2021–2025 vastgesteld. Naar aanleiding van het Masterplan Wonen is voor iedere kern binnen de gemeente Horst aan de Maas een dorpsplan opgesteld. Het doel van dit dorpsplan is om de behoefte aan woningbouw per dorp in kaart te brengen. Dit dorpsplan heeft betrekking op de kern Grubbenvorst.  

Klik op de afbeelding om het volledige Dorpsplan Wonen in te zien.
16 september 2022

INFORMATIEAVOND GEBIEDSVISIE A73-MAASLIJN

Op 5 oktober organiseert gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project Gebiedsvisie A73-Maaslijn. Iedereen die geïnteresseerd is in deze visie is welkom om mee te praten. Heb je interesse? Meld je dan aan via onze website: www.horstaandemaas.nl/gebiedsvisie-a73-maaslijn.

Van gebiedsverkenning naar gebiedsvisie A73-Maaslijn
In 2021 heeft in het gebied A73-Maaslijn, het gebied tussen de snelweg A73 en de spoorlijn tussen Venlo en Nijmegen, een gebiedsverkenning plaatsgevonden. Het doel van deze verkenning was om de mogelijkheden voor windmolens in dit gebied te onderzoeken. In het gebied A73-Maaslijn zijn 3 gebieden waar misschien windmolens kunnen komen. Dit zijn Witveld, Hoogheide en Klaver 11. We maken daarom een gebiedsvisie voor dit gebied. In de gebiedsvisie komt te staan of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. We kijken in de gebiedsvisie ook naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouwbedrijven, natuur en leefbaarheid. Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied, werken we de visie uit. De gemeenteraad beslist in februari over de gebiedsvisie.

Meer informatie en aanmelden
Tijdens de informatiebijeenkomst praten we geïnteresseerden bij over het proces en de planning om te komen tot de gebiedsvisie. Deze avond gaan we graag in gesprek over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied. Ook kunnen zorgen en/of aandachtspunten worden gedeeld.

Op onze website leest u meer informatie over de Gebiedsvisie A73-Maaslijn. Ook kunt u zich op de website aanmelden voor de bijeenkomst op 5 oktober. De bijeenkomst start om 19 uur. Aanmelden is mogelijk tot donderdag 29 september. Daarna ontvangt u van ons de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt. 

14 september 2022
    
WANDBORD MET QR-CODE 'TRUUKBLIK OP... DE KAPPER'

Op zondag 15 mei vond de presentatie van het boek over dorpskapper Harrie Jacobs uit Grubbenvorst plaats. Inmiddels hangt er aan de voorgevel van Bakkerij Engels, de voormalige woning/kapsalon van Harrie Jacobs, 
ook een wandbord met QR-code (Kloosterstaat 19 te Grubbenvorst).

Het boek is te koop via de webshop op: www.truukblik.nl en bij Bakkerij Engels en Bij Suus Bloemen in Grubbenvorst. Het boek kost €17,50 en is een uniek document voor jong en oud.10 september 2022

ONTHULLING SALOMON WALVISSTRAAT 

Na lang wikken en wegen is dan de toestemming gegeven om een weg die loopt in de woonkern van de voormalige Gemeente Grubbenvorst, nu deel uitmakend van de Gemeente Horst aan de Maas, te gaan benoemen.
Er is gevraagd om bij wijze van rehabilitatie de straat te voorzien van de naam :

SALOMON WALVISSTRAAT

Bij de oversteek van de beek “De Gekken Graaf” is Salomon Walvis op zaterdag 15 juli 1944 door leden van de Raad van Verzet geliquideerd. Er heeft geen proces plaatsgevonden en de stoffelijke resten zijn zeer respectloos behandeld. En van het slachtoffer (en diens gezin) zijn aanzienlijke bezittingen ontvreemd.

Het “ Comité 4 mei Horst” heeft gestreefd naar rehabilitatie en na veel en langdurig beraad heeft de Gemeente Horst aan de Maas besloten om de voorheen naamloze weg alsnog de gevraagde naam te geven.

Samen met een aantal instanties is de weg inmiddels officieel benoemd en geregistreerd, maar op 15 juli 2022 wilden we met de familie en een aantal betrokken instanties dit feit toch vieren, 78 jaar na de liquidatie. De weg is overigens nog niet opgenomen in het GPS Systeem. 7 september 2022

17 SEPTEMBER: WORLD CLEANUP DAY & MAAS CLEANUP

🌊 🧹 Doe mee!
💚 World Cleanup Day
De grootste opruimactie ter wereld in meer dan 190 landen met miljoenen vrijwilligers.
Overal in onze gemeente verzamelen vrijwilligers zich om zoveel mogelijk afval in te zamelen.
Zwerfafval opruimen is een activiteit geworden die mensen en groepen verbindt.

☕️ 🍰 Wij nodigen buurten, (vrienden)groepen, lokale clubs en verenigingen uit!
Organiseer een opruimactie waar inwoners zich bij aan kunnen sluiten.
Zo zorgen we voor meer bewustwording over zwerfafval en hopen we meer deelnemers te enthousiasmeren voor opruimacties.
Wij bieden ondersteuning voor de World Cleanup Day door opruimmateriaal te leveren en na afloop het materiaal en volle zakken op te halen.
Uiteraard zullen we de opruimacties onder de aandacht brengen en krijgen de vrijwilligers na afloop een kop koffie en een stuk vlaai aangeboden.

💦 Moeder Maas
Ze verbindt ons allemaal: van Eijsden tot Mookerhei. Met haar water stroomt ook een eindeloze hoeveelheid zwerfafval mee.
Plastic dat landt op oevers en vissen verstikt. Limburgse ondernemers, hebben hun handen ineengeslagen om daar iets aan te doen.
Materialen zoals prikkers, zakken en handschoenen worden verzorgd door de organisatie van Maas Cleanup.

💦Aanmelden Maas Cleanup
www.maascleanup.nl
Organisatie en verstrekken van de materialen door Maas Cleanup.

💚 Aanmelden World Cleanup Day
Aanmelden kan tot zondag 11 september:
https://www.horstaandemaas.nl/doe-mee-aan-world-cleanup-day-op-zaterdag-17-september

8 augustus 2022

NIEUWE FIETSROUTE NABIJ GRUBBENVORST: RONDJE GREENPORT

Op zondag 7 augustus wordt er een nieuwe fietsroute geopend die laat zien hoe Greenport Venlo zich heeft ontwikkeld in de tien jaar na de Floriade van 2012. Het ‘Rondje Greenport’ is tot stand gekomen in samenwerking met Landschap Horst aan de Maas. De totale afstand is 52 kilometer, maar men kan de route ook gesplitst fietsen. Het noordelijk deel is 36 km en het zuidelijk deel 30 km. 

Veelzijdig
De route is verrassend en veelzijdig: de vele hotspots onderweg tonen plekken met een bijzondere historie, gemarkeerd met kunstwerken, speciale voorzieningen voor flora en fauna, plekken om te recreëren én de mogelijkheden om te werken in een groene en duurzame omgeving. Rondje Greenport is een zeer natuurrijke route met bijzonder veel afwisseling en voert over duurzame bedrijventerreinen, de Brightlands Campus, diverse natuurgebieden waaronder het dal van de Groote Molenbeek, Parc Zaarderheiken en Krayelheide. Ook op de bedrijventerreinen fietst men over brede, vrij liggende, fietspaden. Voor een pauze met een hapje of drankje zijn er voldoende mogelijkheden bij horecagelegenheden in Grubbenvorst, Sevenum, Horst of in Boekend. 

Samenwerking Landschap Horst aan de Maas
De route is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Landschap Horst aan de Maas. Met de kennis en ervaring van deze vrijwilligers is de route ontworpen. Ook plaatst de stichting de routebordjes vanaf de vertrekpunten:

1.           Station Horst-Sevenum
2.           Horst centrum (Wilhelminaplein/gemeentehuis)
3.           Innovatoren Brightlands Campus
4.           Station Venlo-Blerick
5.           Sevenum centrum (Markt) 

Daarnaast zorgt Landschap Horst aan de Maas in de toekomst voor het onderhoud van de fietsroute. 

Voor meer informatie: kijk ook op www.greenportvenlo.nl

Wij wensen u veel fietsplezier! 10 juli 2022

LEERGELD HORST AAN DE MAAS

De zomervakantie is in zicht. Veel ouders en kinderen denken na over lid worden of blijven van een sportclub, Jong Nederland of een muziekvereniging. Lid zijn van een club vraagt soms best wat van de portemonnee van gezinnen. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, kleding en materialen. Dat geldt ook voor de bestaande én nieuwe leden van uw vereniging. 

Leergeld Horst aan de Maas is er voor kosten die gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau maken voor school(reisjes), sport, dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor kinderen van werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Stichting Leergeld Horst aan de Maas betaalt het lidmaatschap of de kosten voor lessen rechtstreeks aan verenigingen en organisaties. Gaat het om kleding en sportmaterialen, dan ontvangen ouders tegoedbonnen die ze voor aangewezen materialen kunnen inleveren bij bepaalde winkels. 
Kijk voor meer info op www.leergeldhorstaandemaas.nl15 mei 2022

BOEK 'TRUUKBLIK OP... DE KAPPER' FEESTELIJK GEPRESENTEERD

Op zondag 15 mei waren onder een stralende lentezon 150 gasten aanwezig bij de feestelijke presentatie van het boek over dorpskapper Harrie Jacobs uit Grubbenvorst. In de tuin van La Providence werd het eerste exemplaar van dit 116 pagina’s tellende document overhandigt door achterkleinkind Giel Seuren aan de oudste dochter van de kapper: Gerda Rutten-Jacobs. 

De aanwezigen konden tijdens de presentatie genieten van anekdotes over het bewogen leven van deze markante inwoner en liedjes van de hand van tekstschrijver Jacobs die door Margo en Wiel Verbeek werden gezongen. Naast schrijver van liedteksten en gedichten was de kapper ook kunstschilder. Afbeeldingen van zijn schilderijen zijn ook in het boek opgenomen naast gedichten van zijn hand. Via QR-codes in het boek kan men op de website genieten van radio-interviews en digitale content. Het boek is vanaf nu te koop via de webshop op: www.truukblik.nl en bij Bakkerij Engels en Bij Suus Bloemen in Grubbenvorst. Het boek kost €17,50 en is een uniek document voor jong en oud.      
5 mei 2022

GRUBBENVORST EERT KUNSTENAAR CEES VAN DEN BERGH

Op Paasmaandag, 18 april, werd in Grubbenvorst een kunstwerk van kunstenaar Cees van den Bergh onthuld. De 'onbekende' werd geëerd met zijn kunstwerk 'Le Couple'. Mede mogelijk gemaakt door de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum, Ondernemers Collectief Grubbenvorst en de Dorpsraad.

Beeldend kunstenaar 
Van den Bergh werd op 23 oktober 1920 in Haarlem geboren. Na zijn studietijd in Nederland verbleef hij nog enkele jaren voor studie in Frankrijk. Eind 1953 trok hij naar Maastricht, na eerst nog enkele maanden de Vrije Academie in Den Haag te hebben bezocht. In Maastricht was hij een periode leerling van de beeldhouwer Frans Timmermans. In 1954 werd Cees van den Bergh door professor Oscar Jespers toegelaten tot de Jan van Eyckacademie. Daar bleef van den Bergh werken en studeren tot augustus 1956.In september 1956 vertrok hij naar Milaan om bij professor Luciano Minguzzi te gaan studeren aan de Accademia di Belle Arte di Brera Milano. Na zijn huwelijk met Gerda Sloot uit Grubbenvorst op 20 augustus 1957 vestigden zij zich samen in Milaan, waar Van den Bergh enkele jaren opereerde als zelfstandig kunstenaar. In Milaan hield hij ook in 1960 zijn eerste expositie in de Galleria delle Ore. Vanaf 1961 begon hij gelijktijdig ook in Nederland te exposeren.  

Grubbenvorst
In september 1964 keerde Cees van den Bergh met zijn vrouw en vier kinderen definitief terug naar Nederland, waar hij zich in het Maasdorp Grubbenvorst vestigde en hij zijn verdere leven werkte en woonachtig was. In Grubbenvorst leed de kunstenaar een vrij anoniem bestaan, maar tot ver daar buiten waren zijn werken bekend en erkend. Zijn werken zijn inmiddels op talrijke plaatsen in binnen- en buitenland geëxposeerd.  In 1965 viel Van den Bergh de eer te beurt dat hij werd benoemd tot lid van verdienste van de beroemde Academia Tiberina te Rome. In zijn Italiaanse jaren had Van den Bergh in Rome enkele opvallende tentoonstellingen gehouden. Blijkens de oorkonde was hij het 2.535ste lid van de academia geworden, die in genoemd jaar al 153 jaar bestond.Le Couple
Tien jaar na zijn dood, op 14 december 2010 en 100 jaar na zijn geboorte, heeft Grubbenvorst op 17 december 2020 zijn 'onbekende' geëerd met het plaatsen van één van zijn kunstwerken, Le Couple, in het centrum van het Maasdorp op het Pastoor Vullinghsplein.  De officiële onthulling heeft door corona enige tijd op zich laten wachten. Op Paasmaandag 18 april 2022 om 11.00 uur werd alsnog het kunstwerk onthuld. In het bijzijn van wethouder Han Geurts van de gemeente Horst aan de Maas, de partnerpartijen van dit project en natuurlijk de familie Van den Bergh en andere belangstellenden werd deze plechtigheid voltrokken.


4  februari 2022

GEZICHT NAAR DE MAAS DRAAGT STOKJE OVER
Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas uit Grubbenvorst stopt. Het breed ingestoken en gedragen initiatief heeft een aantal knelpunten in Grubbenvorst aan het licht gebracht. De inwoners van Grubbenvorst hebben vooral aandacht gevraagd om een betere verbinding met, en beleving van de Maas. Daarnaast is aandacht gevraagd voor een visie op het verenigingsleven en de bijbehorende accommodaties, de mogelijkheid om te wonen aan de Maas en een oplossing voor de knellende ruimte van sport en cultuur.

De afgelopen 6 jaar heeft de burgerinitiatiefgroep zich samen met heel veel inwoners, belanghebbenden en betrokken gebogen over deze vraagstukken. Het eindresultaat is te zien in de vorm van een film waarin al deze onderwerpen terug te vinden zijn: https://youtu.be/H58xem3tcUE 

Hiermee komt een einde aan de inspanningen van deze initiatiefgroep en is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuw te vormen groep jonge en enthousiaste inwoners van Grubbenvorst die met deze ideeën aan de slag gaan. De toekomst ligt in handen van de jeugd, want de jongeren maken nu de keuzes voor de toekomst van morgen. De eerste gesprekken om te komen tot deze nieuwe initiatiefgroep hebben reeds plaatsgevonden en zien er veelbelovend uit, mits beide huidige groepen bereid zijn plaats te maken voor deze nieuwe initiatiefgroep. Tijd om plaats te maken dus, voor deze nieuwe gedachten en nieuwe initiatieven die zonder ballast vanuit het verleden de pijlen op de toekomst kunnen richten.

De initiatiefgroep dankt iedereen voor zijn/haar positieve input en bijdrage in de afgelopen jaren en spreekt de hoop en het vertrouwen uit dat een nieuwe groep de rijke oogst verder kan dragen in de ontwikkeling en de leefbaarheid van ons mooie Grubbenvorst "Parel aan de Maas".


23 oktober 2021

VERTONING 'WEI' IN GRUBBENVORST OP 8 NOVEMBER 


De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders heeft vastgelegd, is op 8 november aanstaande te zien in Grubbenvorst. Deze voorstelling wordt mede aangeboden door Grubbenvorst-Online.    

Het programma start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Na de filmvertoning kunnen bezoekers het gesprek aan gaan met de regisseur en enkele experts op het gebied van dementie en mantelzorg. Het totale programma inclusief nagesprek duurt c.a. 2 uur. 
De vertoning zal plaatsvinden bij Saldersbron, Venloseweg 1 te Grubbenvorst.    

Met de vertoning willen de initiatiefnemers de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten. De vertoning is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel is een aanmelding per email verplicht want het aantal plaatsen is beperkt.    

Aanmelden via secretariaat@grubbenvorst-online.nl


7 oktober 2021
  
TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE VEILIG OP WEG-MIDDAG

We blikken terug op een geslaagde Veilig op Weg-middag die plaatsvond op zaterdag 2 oktober op het Pastoor Vullingsplein. 
De middag stond in het teken van verkeerveiligheid in het dorp, met speciale aandacht voor de snelheid in de 30-km zones. Er was o.a. een remwegdemonstratie, verkeersborden ontwerpen voor de kinderen, snelheidsmetingen met een lasergun en een verkeersquiz. Onder het genot van koffie, thee, limonade en gebakjes werden er ervaringen uitgewisseld en gesprekken gevoerd over verkeerssituaties die de dorpsgenoten bezighouden. 
De verkeersquiz met vragen over verkeerssituaties in Grubbenvorst is gewonnen door: 
Shamilla Roeffen-Lute
Ze had alle vragen goed beantwoord! 
Gefeliciteerd met de opfrisrijles bij Autorijschool Europa!

Kijk hier voor de goede antwoorden.


Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
aan de Veilig op Weg-campagne:
Ton en Regina van Veilig op Weg
Veilig Verkeer Nederland
Wethouder Eric Beurskens
Pieter Blaak voor de remwegdemonstratie
Henk Geertsma voor de snelheidsmeting
De Witte Dame voor de koffie, thee en limonade
Bakkerij Engels voor het karton voor de verkeersborden
Hans Winter voor de foto's
Partyverhuur Tacken voor de partytent
En natuurlijk dank aan alle vrijwilligers 
voor jullie hulp en inzet!


SAMEN MAKEN WE ONS DORP EEN STUKJE VEILIGER!

27 september 2021


VEILIG OP WEG-MIDDAG

Zaterdag 2 oktober, van 13.30 uur tot 16.30 uur op het Pastoor Vullinghsplein 

Iedereen is welkom!   
 • Remwegdemo: welk effect heeft je snelheid op de remweg? 
 • E-bike clinic (AFGELAST!): tips over o.a. op- en afstappen en bochtjes maken n.a.v. fietsrondje op parcours (met eigen e-bike)
 • Verkeerstheorie-quiz: test je theoriekennis en maak kans op een gratis (opfris)rijles   
Voor de kids: 
 • Snelheidsmeting met een echte lasergun: hoe goed kun jij de snelheid inschatten van een auto? 
 • Verkeersborden ontwerpen: teken of schilder je eigen verkeersbord   
De eerder aangekondigde e-bike clinic kan door omstandigheden niet doorgaan en is dus afgelast

24 september 2021

GRUBBENVORST HUISKAMERFUNCTIE RIJKER - Ontmoet elkaar in dé huiskamer van Grubbenvorst 
 • Gewoën Laeze 
 • Vrij binnen lopen 
 • Elkaar ontmoeten 
 • Hulp bij gebruik van laptop / IPad / tablet / smartphone 
 • Recreatie    

  en op termijn periodiek: 
 • Contact met Dorpsondersteuner/Gebiedsteam/Wijkagent   
Het kan vanaf vrijdagmiddag 15 oktober, elke week tussen 14:00 en 16:00 uur, allemaal in de ruimte van:
Gewoën Laeze
De Baersdonck (entree via de hoofdingang)
Kloosterstraat 76   

UITNODIGING 
Betrokkenen en geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om bij de opening op 15 oktober om 14:00 uur aanwezig te zijn. Deze opening zal officieel plaatsvinden door wethouder Roy Bouten, waarmee het belang van dit initiatief wordt onderstreept. 

Gelet op de dan geldende Coronamaatregelen zal voor de opening worden uitgeweken naar het theater van de Baersdonck (ingang Beatrixstraat) en dient u bij de ingang uw QR-code of vaccinatiebewijs te tonen.

De huiskamerfunctie is een initiatief van Grubbenvorst-Online in samenwerking met Stichting Dichterbij - De Baersdonck, Dorpsraad, Stichting Gewoën Grubbevors-Gewoën Laeze, KBO St. Jan en Stichting Kom er bij.

20 september 2021

HORST AAN DE MAAS BRENGT WOONWENSEN IN BEELD!

Bouwen! Natuurlijk, maar waar en voor wie? Geef je mening en win een VVV bon!    

De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren 1.000 woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt aan een woonplan. De verwachting is dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Om deze woonwensen in beeld te krijgen zet de gemeente een woononderzoek uit.       

Woonwethouder Rudy Tegels: ‘Mijn ultieme ambitie is dat in 2025 iedereen weer iets te kiezen heeft in Horst aan de Maas; dat iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Daarom hoop ik dat inwoners massaal meedoen aan ons woononderzoek. U kunt nu input geven voor onze toekomstige woningbouwplannen. We willen heel concreet van onze inwoners weten op welke plek en in wat voor woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ook inwoners die geen verhuiswensen hebben.’    

Doe mee en win 
De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Horst aan de Maas én mensen die graag inwoner willen worden in Horst aan de Maas. De vragenlijst kan online tot en met 10 oktober 2021 worden ingevuld. Ook zijn papieren formulieren op het gemeentehuis te vinden én zijn er bij de dorpsraden papieren versies beschikbaar. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Onder alle deelnemers verloten we vijf VVV bonnen van €100,-     

Dorpsplannen wonen 
De gemeente haalt ook informatie op bij de woningcorporaties en lokale makelaars. De gemeente bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst en alle opgehaalde informatie met de dorpsraden en een aantal dorpsbewoners. Met hen schrijft de gemeente later dit jaar, op basis van onder andere de resultaten van het onderzoek, het dorpsplan wonen.        

https://enquete.toponderzoek.com/woneninhadm

15 september 2021

INFORMATIEAVOND ENERGIELANDSCHAPPEN HORST AAN DE MAAS

Op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur is er een informatieavond over de gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in 't Haeren. Tijdens deze informatieavond wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van de verkenningen, de stand van zaken en het vervolgproces. Daarnaast worden uw vragen beantwoord. U kunt zich aanmelden voor deze avond op de website www.energielandschaphorstaandemaas.nl

Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn? Dan heeft u op 28 september de mogelijkheid om de themaraadsvergadering online te volgen. De gemeenteraad wordt die avond om 20.00 uur geïnformeerd over de gehele gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente. Deze themavergadering zal algemener zijn en minder specifiek ingaan op de verschillende dorpen. Ook is er geen mogelijkheid om vragen te stellen. Deze themabijeenkomst wordt live uitgezonden, aangezien het nog niet mogelijk is om publiek toe te laten met betrekking tot de 1,5 metermaatregel. U kunt de bijeenkomst volgen via de website met raadsinformatie: Live Gemeente Horst aan de Maas (raadsinformatie.nl). U hoeft hiervoor niet in te loggen. Ook kan de uitzending teruggekeken worden. Vindt u het fijner om het via Facebook te volgen? Dat kan ook. De themabijeenkomst wordt ook uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeenteraad: Gemeenteraad Horst aan de Maas / Facebook.
Locaties verkenning wind Horst aan de Maas

29 augustus 2021


VEILIG OP WEG-MIDDAG

Op zaterdag 2 oktober organiseert de werkgroep Verkeer in samenwerking met Veilig op Weg van 13.30 uur tot 16.30 uur een Veilig Op Weg-middag op en rondom het Pastoor Vullinghsplein. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom!

Het doel van deze middag is de maximumsnelheid en de verkeersveiligheid nogmaals onder de aandacht brengen, omdat veel inwoners vinden dat er in de 30 km-zones veel te hard wordt gereden. Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat automobilisten rustiger gaan rijden, zodat Grubbenvorst een stukje veiliger wordt. 

Wat is er te doen? 
 • Snelheidsmeting met lasergun 
 • Remwegdemonstratie 
 • E-bike clinic (AFGELAST)
 • Verkeersborden ontwerpen 
 • Verkeerstheorie-quiz 
 • Wethouder Eric Beurskens, Henk Geertsma (politie) en Ton Peeters (verkeersspecialist) zullen deze middag aanwezig zijn om vragen over verkeerssituaties te beantwoorden
 • Gratis koffie/thee/limonade

7 augustus 2021
GRUBBENVORST WIL PASTOOR VULLINGHSPLEIN OPKNAPPEN

In Grubbenvorst is een initiatiefgroep van vijf personen gestart met het samenstellen van een conceptplan voor het opknappen van het Pastoor Vullinghsplein. Dorpsgenoten zijn het erover eens dat het plein momenteel niet altijd goed wordt onderhouden. Een upgrade van het plein zou het dorp aantrekkelijker maken.


De initiatiefgroep is ontstaan uit onvrede over de huidige situatie. Het plein is volgens Peggy Boogaarts, die spreekt namens de groep, niet uitnodigend. "Het is een bijzonder plein, mede door de vorm en het erg groen is. Het is de bedoeling deze groene uitstraling zoveel mogelijk te behouden. Momenteel wordt het groen beheerd door de gemeente, maar zij heeft niet genoeg capaciteit om elke week het onderhoud te plegen, zoals de inwoners dat graag zouden zien. Hierdoor liggen het gras en de haagjes er niet meer netjes bij. Daarom willen we een groengroep opstarten en als het plan definitief is ook de mogelijkheid onderzoeken of we als inwoners en omwonenden het plein deels zelf kunnen onderhouden. Dit gebeurt dan met ondersteuning van de groengroep in oprichting. Inmiddels hebben zich al zes personen aangemeld en is het eerste werk al verricht. Enkele aanwonenden hebben namelijk bij de kiosk nieuwe planten gepoot waardoor het er al iets fleuriger uitziet."

Peggy geeft aan dat de aanwonenden, de pleingebruikers, die er activiteiten organiseren, maar ook rest van het dorp erg betrokken is bij de ontwikkeling van het plein. Dat blijkt uit de vele ideeën en suggesties die zij hebben ontvangen. "Wij willen een conceptplan maken dat breed gedragen wordt en niet alleen door de initiatiefgroep. Daarom hebben we de wensen van de dorpsgenoten verzameld en die zijn we inmiddels aan het inventariseren. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat de kiosk moet worden opgeknapt, het gras beter moet worden onderhouden, er een goed verlichtingsplan moet komen en er meer prullenbakken en bankjes geplaatst moeten worden. Ook wordt er gekeken naar een meer praktische indeling van het plein. Dat laatste kan bijvoorbeeld door haagjes en paadjes anders in te richten, zodat er makkelijker activiteiten georganiseerd kunnen worden. Verder wordt er ook gekeken of de verkeersveiligheid rondom het plein in het plan kan worden meegenomen."

Het doel is om het plein uitnodigend te maken en daar is een budget voor vrij gemaakt bij de gemeente. Er is 25.000 euro subsidie toegekend aan het project. "We zitten nog in de beginfase van het conceptplan, maar we zijn bang dat we aan het bedrag niet genoeg hebben. Daarom willen we nog fondsen en sponsoren aanschrijven." De initiatiefgroep streeft ernaar om het conceptplan in oktober afgerond te hebben, zodat de ideeën voor het einde van het jaar bij de gemeente ingediend kunnen worden. Reageren op de plannen kan via pastoorvullinghsplein@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Tekst: Jeanine Hendriks  

20 juli 2021

ZWERFAFVAL OPRUIMEN 

Ergert u zich ook zo aan zwerfafval? U kunt ook een handje meehelpen door zelf afval op te ruimen. Meld u aan als Zwerf Afval Prikker (ZAP'er) en u krijgt van de gemeente gratis afvalgrijpers en andere materialen.  

Doe mee
Gaat u zelf of met een groep regelmatig zwerfafval opruimen? Meld u aan als ZAP’er bij de gemeente. U krijgt dan gratis afvalgrijpers en andere materialen. We laten u weten wanneer u de spullen kunt ophalen bij de gemeentewerf. 

AANMELDEN

Ophalen zwerfafval
Heeft u zwerfafval opgehaald? Meld bij de gemeente hoeveel vuilniszakken en grote stukken los afval u heeft. U meldt het zwerfafval via de website aan of via de MijnGemeente-app. Zet bij uw melding: ZAP'er (aantal) zakken graag ophalen. Vergeet niet erbij te zetten waar we de zakken op kunnen halen. De gemeente haalt het zwerfafval op woensdag op. Asbest en grote stukken los afval halen we de volgende werkdag al op.  

15 juli 2022

OPKNAPBEURT PASTOOR VULLINGHSPLEIN

“Het mooiste plein van heel Horst aan de Maas is het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst."  

Een veel gehoorde opmerking, waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Een plein, zeker als je uit Grubbenvorst komt, waar we trots op zijn. Het plein zelf is echter niet meer wat het ooit is geweest en kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Aangezien er voor 2021 nog een budget beschikbaar is bij de gemeente is er een initiatiefgroep (IG) opgericht om deze opknapbeurt te realiseren. 

We hebben inmiddels bij de verenigingen die regelmatig gebruik maken van het plein en de omwonenden geïnformeerd wat voor hun belangrijk is op en om het plein door ze de vraag te stellen: Wat moet er persé aanwezig zijn en wat persé niet? We kunnen natuurlijk niet alle wensen in vervulling laten gaan, maar toch willen we deze vraag ook graag aan iedere inwoner van Grubbenvorst voorleggen: 

'WAT IS VOOR U VAN BELANG OP EN OM HET PLEIN?"

Als we alle wensen en suggesties in kaart hebben gebracht zal er een conceptplan worden ontworpen wat we voorleggen aan, en zullen bespreken met, de gemeente. Met die input willen we ergens in september het plan aan alle betrokkenen presenteren om vervolgens, uiterlijk in oktober, een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Op korte termijn komen er rondom het kiosk al nieuwe planten om het plein er dit jaar al wat fleuriger uit te laten zien.

Graag nodigen wij iedereen uit om voor 1 augustus per e-mail te reageren op genoemde vraag. Uw reactie kunt u sturen naar
pastoorvullinghsplein@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Samen gaan we ervoor zorgen dat ons geliefde Pastoor Vullinghsplein ook de komende jaren het mooiste plein van Horst aan de Maas zal zijn en blijven! 

Namens de Initiatiefgroep alvast dank voor het meedenken en uw reactie! 

25 juni 2021

UPDATE BURGERINITIATIEF 'GEZICHT NAAR DE MAAS' 

Van en voor Grubbenvorst

Zoals iedereen wellicht weet is burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas 6 jaar bezig met het maken van plannen voor een nieuw “Gezicht naar de Maas”. In een 3 -tal bijeenkomsten is telkens samen met meer dan 150 inwoners nagedacht hoe het gebied bij de Maas eruit zou kunnen zien in de toekomst. Aanleiding voor deze plannenmakerij was de hoogwatergeul die er zou moeten komen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vele mensen hebben samen met de burgerinitiatiefgroep meegedacht over hoe het gebied zo mooi mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Zij zien en zagen dat er kansen komen als een geul vlak naast het dorp komt te liggen. Grubbenvorst komt dan namelijk daadwerkelijk aan de Maas te liggen en de beleving van de rivier krijgt dan pas echt vorm. Nu de hoogwatergeul uit hoofde van de beveiliging van Grubbenvorst en Lottum voorlopig niet nodig is, maar wellicht wel voor Venlo, Arcen en Velden, is de initiatiefgroep van mening dat de geul van Grubbenvorst wellicht een stukje kleiner zou mogen worden. De initiatiefnemers willen echter nog steeds een geul. De geul zorgt er namelijk voor dat Grubbenvorst dichter bij het water komt. Dat geeft vele mogelijkheden voor plezier, sport, spel en een beleving in en aan de rivier en in de natuur. Dat levert een enorme en waardevolle meerwaarde op voor Grubbenvorst. Tevens is een aantal andere ontwikkelingen rechtsreeks gekoppeld aan de komst van de geul. Denk daarbij aan het multifunctioneel sportpark van de toekomst, wonen aan het water en de transformatie van de kerk naar een echt cultuurhuis.      

Iedereen die de film heeft gezien op 4 maart jongstleden tijdens het webinar, heeft gezien hoe het gebied inclusief bovenstaande zaken heringericht zou kunnen worden. Veel van de vele positieve reacties die tot nu toe zijn ontvangen, zijn reeds verwerkt kunnen worden in de huidige plannen. Er is echter ook waardevolle input ontvangen over zaken die nog onvoldoende in de plannen naar voren komen, zoals het waardevolle terrassenlandschap en de aandacht voor de natuur. Tenslotte zijn ook berichten ontvangen over de wenselijke grootte van enkele onderdelen in het plan.    

Naar aanleiding van de reacties die gedurende het hele proces zijn ontvangen, is aan de slag gegaan met verdere verfijning van de plannen en is bijgaande overzichtstekening gemaakt. Deze tekening vormt de basis voor verdere uitwerking van de plannen en is dus nog steeds een concept waar zaken op aangepast en veranderd kunnen worden. Zeker naar aanleiding van de gesprekken die samen met partijen, als inwoner, gevoerd gaan worden over de verdere uitwerking van de plannen.     

Nu reeds zijn enkele grote wijzigingen ten opzichte van de film te zien op de tekening: 
 • De geul is kleiner geworden en heeft geen open verbinding meer met de Maas, maar blijft nog steeds wel waterhoudend. 
 • Het gebied rondom het CVI wordt niet gebruikt voor woningen, maar voor toeristische initiatieven die goed aansluiten op de ontwikkeling van het gebied rondom het voormalige Floriadeterrein.
 • De grote jachthaven komt te vervallen en maakt plaats voor een kleine passantenhaven en de locatie wordt verlegd naar de buurt rondom het Strandje aan de Maas.
 • In het gebied rondom de geul komt veel meer aandacht voor de onderwerpen natuur en rust, ruimte voor wandelen en fietsen, kijken en zitten door het terrassenlandschap dat zo kenmerkend is voor dit gebied.
 • De multifunctionele sportaccommodatie komt aan de andere kant van de Lottumseweg te liggen met verbinding naar en zicht op het water inclusief watersportmogelijkheden         

Graag wil de burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas voor het vervolg weer samen met de inwoners aan de slag om verdere vorm en inhoud te geven aan het plan van en voor Grubbenvorst en haar inwoners. De initiatiefgroep zal dit zoals beloofd doen in een bijeenkomst die georganiseerd gaat worden na de zomervakanties. Daarnaast wordt bekeken, samen met de gemeente, of er nog voor de zomervakantie een bijeenkomst georganiseerd kan en mag worden waarin de vorderingen tot nu toe met elkaar gedeeld kan worden en mogelijk nieuwe waardevolle input en inzichten ontvangen kunnen worden. 

    
19 juni 2021

KINDERRAAD HORST AAN DE MAAS

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar, woon je in de gemeente HadM en wil je jouw stem en die van je leeftijdsgenoten laten horen in de gemeente? In september start de kinderraad van Horst aan de Maas. Laat de gemeente weten wat jullie bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen!

Als kinderraadslid of kinderburgemeester leer je veel over democratie en hoe je invloed kunt hebben op het bestuur van onze gemeente. De kinderraad gaat het hebben over onderwerpen als social media, pesten, klimaat en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Op 21 september is de eerste kinderraadsvergadering.

Wij zouden het heel leuk vinden als ook kinderen uit Grubbenvorst hun stem laten horen in de kinderraad. Lijkt dit je leuk? Meld je dan vóór 19 juli aan door een e-mail te sturen naar de dorpsraad: 
secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 

Meer info vind je hier: https://www.horstaandemaas.nl/kinderraad


5 juni 2021

ROUWGROEP SYNTHESE VAN START

Synthese start met een gesprekgroep ‘Omgaan met verlies’ voor mensen die een dierbare zijn verloren. De gespreksgroep bestaat uit 6 bijeenkomsten en gaat 29 juni van start. De bijeenkomsten vinden plaats bij Synthese in Venray. 


Het verliezen van een dierbare brengt rouwgevoelens met zich mee. Rouwen is langzaam maar zeker begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd door het verlies van iemand die je lief is. Rouw neem je mee, overal waar je komt en overal waar je gaat. Rouwen vindt plaats op alle lagen: in gedachten, in gevoelens, in je lijf en in de waarneming van de wereld om je heen. Ieder mens gaat op eigen wijze om met gevoelens van rouw. Een rouwproces verloopt voor iedereen anders. 

Delen van ervaringen: Het delen van ervaringen met anderen die een dierbare zijn verloren, kan steun geven. Samen in gesprek over ‘hoe om te gaan met deze ingrijpende gebeurtenis in je leven’. Jolanda van der Weiden en Anja Damhuis gaan de groep begeleiden. Data van de bijeenkomsten zijn: dinsdag 29 juni, 13, 20, 27 juli en 3 en 10 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. Er zijn geen kosten aan verbonden. Minimum aantal deelnemers is 6 en maximaal 8. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis, mail: a.damhuis@synthese.nl of tel. 06-36164919. Aanmelden kan via www.synthese.nl 

10 mei 2021

GEBIEDSVERKENNING 'ENERGIELANDSCHAP HORST AAN DE MAAS'

In maart zijn voor de twee verkenningsgebieden de eerste informatieavonden gehouden. Vanwege de geldende Corona-maatregelen waren de informatieavonden digitaal. Voor een verslag van deze informatieavonden en verdere informatie over de zoekgebieden Mariapeel en A73/ Maaslijn kunt u via onderstaande link de volledige nieuwsbrief downloaden. 

Was u niet bij de bewonersavond maar wil u wel nog uw mening laten horen? Dat kan via een online vragenlijst. Deze vragenlijst staat op de website http://energielandschaphorstaandemaas.nl/ onder het kopje 'Vragenlijst'.     

  
4 mei 2021

DODENHERDENKING 2021Vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar geen grote bijeenkomst met de dodenherdenking. 

Het Oranjecomité was met burgemeester Palmen aanwezig om de kransen te leggen bij het monument op het Pastoor Vullinghsplein.

3 mei 2021

PROJECT OPWAARDERING MAASLIJN

De provincie Limburg en Noord-Brabant hebben het ontwerp- Inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” vastgesteld. Het ontwerp van het provinciaal Inpassingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ter visie. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande brief.

Deze brief valt 30 april / 1 mei bij alle omwonenden van de Maaslijn op de mat (alle omwonenden in een straal van 300 meter rondom de spoorlijn).   

 
19 april 2021

DE BEWONERS VAN DE KLOOSTERSTRAAT, VENLOSEWEG EN LOTTUMSEWEG HEBBEN MASSAAL STICKERS GEPLAKT

Zij ontvingen 4 weken geleden een flyer, sleutelhanger en deze stickers ter ondersteuning van de verkeerscampagne, georganiseerd door de dorpsraad en Veilig op Weg. 

De sandwichborden die 6 weken lang in de kern van het dorp stonden zijn inmiddels weer weg. Hopelijk zorgen de 30 km/u stickers er nu voor dat men zich aan de maximumsnelheid houdt. 

Iedereen bedankt voor het stickeren! Zo maken we ons dorp samen een stukje veiliger!  

14 april 2021

TIM DINNISSEN SLUIT AAN BIJ INITIATIEFGROEP 'GEZICHT NAAR DE MAAS'  

Grubbenvorstenaar Tim Dinnissen gaat vanuit de lokale jongeren de burgerinitiatiefgroep 'Gezicht naar de Maas' versterken. Ook gaat hij mede zorgdragen voor de link naar zijn achterban c.q. zijn leeftijdsgenoten.

De initiatiefgroep is bijzonder verheugd met de aansluiting van Tim, want hiermee is een belangrijke stap gezet in de bezetting en afspiegeling van de lokale bevolking in de groep. Het projectplan is toekomstgericht en de jeugd heeft de toekomst. Gezamenlijk is al een speerpunt benoemd in een procesopzet met betrekking tot de verdere communicatie middels social media. Wordt vervolgd!      
27 maart 2021

VERVOLG VERKEERSCAMPAGNE


Deze week ontvingen de aanwonenden van de Kloosterstraat, Venloseweg en Lottumseweg een flyer, 30-km-stickers en een sleutelhanger in hun brievenbus waarmee de Dorpsraad Grubbenvorst en Veilig op Weg nog steeds aandacht vragen voor de verkeersveiligheid binnen de 30-zone van de doorgaande wegen. 

Door de 30-kmstickers op de container en het keukenafvalbakje te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. 

Deze actie is een onderdeel van de verkeerscampagne die later in het jaar weer een vervolg zal krijgen. Zo hopen we Grubbenvorst een beetje veiliger te maken!  

21 maart 2021

PLEKSKE VAN GELUK IN GRUBBENVORST: HET GEBROKEN SLOT

Het Gebroken Slot dateert uit circa 1300 en heette ooit Slot Gribben naar de heerlijkheid Grubben. Deze naam herinnert aan de grubben, de geulen, waardoor het water naar de Maas stroomde. In 1586 werd het slot een 'gebroken slot', verwijzend naar de verwoeste staat van het kasteel. 

De opvallen hoogteverschillen in het Sint Jans Sleutelbos, waar het bankje staat, zijn door zandverstuivingen ontstaan. 

Het Gebroken Slot is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas. 

Benieuwd naar nog meer Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas? Deze vindt u hier.


19 maart 2021

PLEKSKES VAN GELUK IN HORST AAN DE MAAS


Wegwijzers naar geluk

In 2020 is aan de 42.000 inwoners van de gemeente Horst aan de Maas de vraag gesteld: Wat is jouw plekske van geluk? Alle mensen proberen gelukkig te zijn en in onze mooie gemeente lukt dat vrij aardig. Maar zijn er bepaalde plekskes van geluk die hieraan bijdragen? 100 nominaties van de inwoners kwamen binnen, daaruit werden 24 plekskes van geluk gekozen, deels door inwoners zelf en deels door de werkgroep Plekskes van Geluk.

Op World day of Happiness, 20 maart 2021, zullen de Plekskes van Geluk Horst aan de Maas digitaal geopend worden door de huidige 27 raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit geluksproject op een passende wijze als groot evenement te presenteren.

Elke plek wordt gemarkeerd door een bord van cortenstaal met een korte beschrijving van het plekske zelf en tips om op deze plek nog meer geluk te ervaren. Wie deze tips, al dan niet met anderen, op een eigen manier uitvoert, versterkt het eigen geluksgevoel. Hoe mooi is het om zo dichtbij huis geluk te kunnen ervaren! Alle plekken zijn vrij toegankelijk, een groot deel is ook rolstoeltoegankelijk.

In de week van 22-28 maart a.s. ontvangen alle 18.000 huishoudens van Horst aan de maas een mooie flyer bij de editie van de Hallo! Horst aan de Maas zodat zij geïnformeerd worden over deze Plekskes van Geluk.

Dit project is gerealiseerd door de werkgroep Plekskes van Geluk bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente Horst aan de Maas in de periode 2017-2021. Deze werkgroep is onderdeel van Stichting Landschap Horst aan de Maas. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Landschap Horst aan de Maas, Gemeente Horst aan de Maas, Green Leaf Award 2019 Horst aan de Maas, Dorpsraden Horst aan de Maas (Meerlo, Lottum, Kronenberg, Grubbenvorst, Sevenum, Tienray, Broekhuizen-Broekhuizenvorst, Meterik, Hegelsom, America en Horst), Rabobank Cooperatiefonds Noord-Limburg, Gezondste Regio 2025 en Rotary club Horst aan de Maas.

Meer informatie is na 20 maart 2021 te vinden op www.plekskesvangeluk.nl  

19 maart 2021


RENOVATIE 'HUIZE BOS'

Dit monumentale pand uit 1651, gelegen aan de Pastoorstraat nabij het Pastoor Vullinghsplein, wordt momenteel gerestaureerd en in een nieuw jasje gestoken.

4 maart 2021WEBINAR INITIATIEFGROEP 'GEZICHT NAAR DE MAAS'

Vanavond vond het webinar plaats, omtrent de plannen, actuele situatie en verdere ontwikkelingen van het project 'Gezicht naar de Maas'. Indien u niet in de gelegenheid was om het webinar live te volgen, kunt u het via deze link alsnog terug kijken: https://youtu.be/RcAAk6HCvqo    

25 februari 2021

DIGITALE INFORMATIEAVONDEN GAAN VAN START OVER MOGELIJKE ENERGIELANDSCHAPPEN IN HORST AAN DE MAAS

De ontwikkeling van de energielandschappen is onderdeel van de campagne #WijgaanGroen van de Gemeente Horst aan de Maas.

De gemeente wil grip houden op de realisatie een duurzame energievoorziening zodat dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. De gemeente zet zowel in op zonne-energie als windenergie. In het Kader Opwek Duurzame Elektriciteit zijn de voorgenomen uitgangspunten vastgelegd.

In maart start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding waarbij u, als inwoner een belangrijke rol heeft. Er zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas:

Verkenningsgebied Mariapeel en Verkenningsgebied A73/Maaslijn
Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren in en om de verkenningsgebieden te inventariseren of een energielandschap in de gemeente Horst aan de Maas wenselijk en haalbaar is. 

Lokaal eigenaarschap 
Mocht een lokaal energieproject haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Horst aan de Maas dat inwoners van de gemeente voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het project.  

Baten naar de bewoners 
Een ander doel van een mogelijk lokaal energieproject is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een zonne- of windpark ten goede komt van de gemeenschap, bijvoorbeeld via coöperatief mede-eigenaarsschap. Dit verkennen we de komende periode. Daarnaast kunnen maatschappelijke initiatieven via een beschikbaar gesteld omgevingsfonds voor de directe omgeving van een project worden gerealiseerd.  

Op www.energielandschaphorstaandemaas.nl worden de de data voor de bijeenkomsten bekend gemaakt. Hier kunt u zich eveneens opgeven voor de informatieavonden. 

U kunt nu al uw mening achter laten en op http://www.energielandschaphorstaandemaas.nl/vragenlijst/ de digitale vragenlijst invullen!       

24 februari 2021START VERKEERSCAMPAGNE

Heeft u ze al gezien??
In samenwerking met 'Veilig op Weg' van de gemeente HadM heeft de 'Werkgroep Verkeer' vandaag 21 sandwichborden geplaatst op de doorgaande 30 km-wegen in het dorp (Kloosterstraat, Venloseweg en Lottumseweg). Hiermee willen we bestuurders bewust maken van de maximumsnelheid. Tot grote ergernis van veel aanwonenden, maar ook andere inwoners van het dorp, wordt er regelmatig veel te hard gereden. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties. Wij hopen hiermee te bereiken dat de snelheid omlaag gaat en ons dorp weer een stukje veiliger wordt.

Het plaatsen van deze borden is een onderdeel van onze verkeerscampagne. Een aantal situaties is inmiddels aangepakt, zoals het verwijderen van de wegversmalling voor bloemenzaak Bij Suus, het terugplaatsen van verkeersborden die de voorrang regelen bij de wegversmalling op de Lottumseweg, het opnieuw aanbrengen van de wegmarkering op de spoorwegovergang tussen de Californischeweg en de Kloosterstraat en het deels weghalen van de wegmarkering ter hoogte van de gelijkwaardige kruispunten op de Lottumseweg. In de loop van het jaar (indien de coronamaatregelen het toelaten) gaan we verder met onze campagne. Te zijner tijd zullen we u hierover informeren op deze website en op onze Facebookpagina.

Namens de Werkgroep Verkeer: Bedankt dat je 30 rijdt!

13 februari 2021

SEMINAR INITIATIEFGROEP ‘GEZICHT NAAR DE MAAS’ GRUBBENVORST

Op donderdag 4 maart aanstaande zal vanaf 19.00 uur een seminar plaatsvinden omtrent de plannen, actuele situatie en verdere ontwikkelingen van het project 'Gezicht naar de Maas'. Onderwerpen zijn onder andere wonen, recreatie en natuur.

Vier jaar geleden is de aftrap geweest van een denkproces van Grubbenvorst “Gezicht naar de Maas” met als doelstelling om de noodzakelijke landschappelijke aanpassingen in het kader van de hoogwaterbeveiliging aan te grijpen om de aantrekkelijkheid van de regio Noord Limburg, en in het bijzonder Grubbenvorst, in Horst aan de Maas te vergroten. Doelstelling van de regio is om de toeristische inkomsten van 0,8 mrd op te schroeven naar > 1 mrd. Deze ambitie biedt kansen voor wonen, werken, verblijven, ontspannen en recreëren in de regio en verhoogt de aantrekkelijkheid van dit deel van de provincie dat zich hiermee langdurig kan onderscheiden en meten met de gebieden ten zuiden en ten noorden hiervan die al veel meer verbinding hebben met de natuurlijke mogelijkheden die de Maas in haar directe nabijheid biedt.

Het seminar op donderdagavond 4 maart aanstaande is het vervolg op de eerdere drie aftrapbijeenkomsten waaraan een groot deel van de inwoners en verenigingen van Grubbenvorst en andere belanghebbenden, belangstellenden en stakeholders actief hebben meegedaan. Na het ophalen van wensen, ideeën en denkrichtingen is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan het uitwerken van deze input en ideeën. Ten behoeve van deze uitwerking hebben met name heel erg veel gesprekken plaatsgevonden met partijen die betrokken dienen te worden in dit proces en die daar nu, of later een belang in of bij hebben. In 2020 heeft de initiatiefgroep zich voorgenomen om een terugblik te geven op de ondernomen stappen en de resultaten en bevindingen die hieruit naar voren zijn gekomen. Als gevolg van corona heeft deze terugkoppeling nog niet plaatsgevonden en is een en ander uitgesteld. Nu het onderwerp echter weer nadrukkelijk her en der op de agenda komt en er beweging in het proces lijkt te komen acht de initiatiefgroep het niet wenselijk deze terugkoppeling nog verder naar de toekomst te verschuiven en is het idee geboren om hiervoor tussentijds een webinar te organiseren. Het webinar staat open voor alle inwoners en verenigingen in Grubbenvorst, maar zeker ook voor alle andere belangstellenden, belanghebbenden en overige geïnteresseerden. Tijdens het webinar wordt teruggeblikt op de input die in het verleden opgehaald is, worden de stappen die sindsdien gezet zijn toegelicht, wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van het project 'Gezicht naar de Maas' toegelicht en wordt vooruitgeblikt naar het vervolg van het ontwikkelingsproces. Doel is naast het informeren van alle deelnemers ook het valideren van de ontstane denkrichting en de weg naar de toekomst. Tenslotte zou het mooi zijn als, vanwege het tot nu toe bereikte resultaat en de unieke plannen voor de toekomst het draagvlak onder de inwoners en de participatie van de verschillende deelnemers vergroot, verstevigd en verder vormgegeven kan worden. Het is en blijft een groots en uniek project dat Grubbenvorst en deze mooie regio op de kaart kan zetten. 

Samen wil de initiatiefgroep na de zomer van 2021 met elkaar in gesprek voor het verdere vervolg, mits de huidige beperkingen dat tegen die tijd toelaten. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden middels het e-mailadres gezichtnaardemaas@kragten.nl. Aan de hand van het opgegeven e-mailadres of gsm-nummer wordt een link toegezonden die op 4 maart toegang geeft tot het webinar. 

Aanspreekpunt: Eric Thissen
M: 06 52 50 69 84 
E: 
eric.thissen@gmail.com       


9 februari 2021

SEMINAR INITIATIEFGROEP 'GEZICHT NAAR DE MAAS' GRUBBENVORST

Op donderdag 4 maart aanstaande zal vanaf 19.00 uur een seminar plaatsvinden omtrent de plannen, actuele situatie en verdere ontwikkelingen van het project 'Gezicht naar de Maas'. Onderwerpen zijn onder andere wonen, recreatie en natuur. 
Tijdens deze live-meeting zullen enkele tafelgasten het woord voeren en ook zullen er diverse interviews worden getoond. Dagvoorzitter tijdens deze meeting is Funs Pollux. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden middels het e-mailadres gezichtnaardemaas@kragten.nl. Aan de hand van het opgegeven e-mailadres of gsm-nummer wordt een link toegezonden die op 4 maart toegang geeft tot het webinar. Binnenkort verschijnt meer en ruimere informatie. 

Aanspreekpunt: Eric Thissen
M: 06 52 50 69 84 
E: 
eric.thissen@gmail.com       

23 januari 2021

BOUWEN VOOR JONGEREN IN GRUBBENVORST
 • Datum bijeenkomst: 14 april 2021 (fysiek en als dit niet kan digitaal) 
 • Locatie: MFC ’t Haeren, Irenestraat 20 te Grubbenvorst (ingang via ruimte voormalige bibliotheek) 
 • Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Programma: 
 • Opening (5 min.)
 • Toelichting door Hay Arts, Voorzitter Dorpsraad Hegelsom (digitaal aanwezig), over bouwen in kernen (15 min.)  
 • Enkele jongeren zullen vertellen waar ze zoal tegenaan lopen met het zoeken naar een huis (15 min.) 
 • HVG Real Estate, Janssen de Jong, Startpunt Wonen, Woonwenz en Wonen Limburg vertellen over hun plannen (ieder 10 min.)  
 • Wethouder Rudy Tegels zal iets vertellen over Masterplan Wonen HadM (10 min.)  
 • Open discussie/beantwoorden vragen (30 min.)  
 • Afsluiting: Hoe verder? (10 min.)  
 • Einde infoavond (streven is uiterlijk 22.00 uur)  
Aanmelden kan tot en met 9 april via e-mail: johnjenniskens@outlook.com

3 december 2020

GRUBBENVORST KRIJGT KUNSTWERK CEES VAN DEN BERGH

Aan het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst wordt maandag 14 december een beeld geplaatst van kunstenaar Cees van den Bergh. Het dorp eert hiermee de kunstenaar die dit jaar honderd jaar zou zijn geworden. Daarnaast is het op 14 december tien jaar geleden dat hij stierf.

Beeld: Rinus van de Ven

Het initiatief voor het plaatsen van het kunstwerk komt van de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum en Ondernemers Collectief Grubbenvorst. Namens de beide stichtingen benaderde Jos Wijnen de familie met het verzoek een kunstwerk van Cees van den Bergh te mogen kopen dat een permanente plek in het dorp zou krijgen. De familie reageerde positief op het verzoek. "Het is toch een blijk van waardering", zegt zoon Marco van den Bergh. Hij woont in de woning waar Cees van den Bergh begin jaren 60 met zijn gezin in trok en zijn atelier had. Voor die tijd woonde de familie in Italië waar Van den Bergh aan de Accademia di Belle Arte di Brera in Milaan studeerde. Cees van den Bergh groeide op in Haarlem in een welgesteld gezin. Op zijn 23e werd hij leerling van de beeldhouwer Frans Timmermans in Maastricht. In 1954 werd hij toegelaten tot de Jan van Eyckacademie. Maastricht was ook de stad waar hij zijn latere echtgenote Gerda Sloot ontmoette. Zij was afkomstig uit Grubbenvorst en haar familie beheerde daar het voormalige Hotel Breidenbach aan het Pastoor Vullinghsplein.

Anoniem
Cees van den Bergh exposeerde op diverse grote internationale tentoonstelling. Zo stond hij in 1957, naast grote namen als Pablo Picasso, op de eerste internationale tentoonstelling in Cararra. Zoon Marco laat een vergeelde tentoonstellingsgids zien waar naast onder anderen Picasso en Henry Moore ook de naam van zijn vader prijkt. "Mijn vader heeft een heel uitgebreid archief bijgehouden. Dat zijn we nu zo voor en na door aan het nemen, maar het is veel werk", zegt hij lachend. In 1963 verhuisde het gezin Van den Bergh terug naar Grubbenvorst. "Mijn oudste zus werd geboren met een handicap. Omdat zij in Italië niet de juiste zorg kon krijgen, besloten mijn ouders naar Nederland terug te keren." Daar leidde de kunstenaar een vrij anoniem bestaan. "Hij bemoeide zich niet echt met het dorp, was vooral gericht op zijn kunst. Inspiratie haalde hij uit zijn omgeving en ook uit de oudheid. Mijn vader was erg geïnteresseerd in geschiedenis, met name in de Grieken en Romeinen en wist veel over de giettechnieken van brons. Hij had goede contacten in de museumwereld en werd vanwege zijn kennis vaak gevraagd bij opgravingen." Overigens was Cees van den Bergh niet de enige creatieveling binnen het gezin. "Mijn moeder kon heel mooi pianospelen. Van zijn eerste verdiende geld kocht mijn vader een piano voor haar."

Welk kunstwerk een plek zou krijgen in het dorp, werd overgelaten aan de familie. De keuze viel uiteindelijk op het beeld Le Couple gemaakt in 1961. Marco: "Ik heb dit altijd een mooi beeld gevonden." Het beeld, dat geschonken wordt aan de gemeente, wordt geplaatst op het Pastoor Vullingshplein met de voorzijde gericht naar het voormalige hotel. "Het wordt op 14 december geplaatst en we hopen het volgend jaar zomer officieel te onthullen. Wat mijn vader hiervan zou vinden? Ik denk dat hij het wel kon waarderen en het sowieso leuk zou vinden dat zijn kinderen dit hebben opgepakt. Hij was erg trots op zijn gezin."

Tekst: Marieke Vullings

3 november 2020

BOMENKAP VENLOSEWEG

Afgelopen zomer heeft Groenbeheer van de gemeente weer een inspectie van de bomen uitgevoerd in alle Maasdorpen. Tijdens de inspectie zijn er bij 5 bomen aan de Venloseweg een directe gevaarzetting geconstateerd waardoor deze gerooid dienen te worden. Dit gaat op korte termijn gebeuren, waarschijnlijk nog in november. Het gaat om de volgende bomen:

- 2 eiken, ter hoogte van huisnummer 59 
- 2 beuken, ter hoogte van de oude knip net naast de olieleiding 
- 1 populier, net over het bruggetje aan de linkerkant waar de zandafgraving is

Deze bomen zijn ook te herkennen aan een roze markering. Als er ruimte is voor herbeplanting dan zal dat worden gedaan.      

2 november 2020

MELDEN VAN GELUIDSOVERLAST FRESH PARK
      
Zoals eerder door de Werkgroep Geluidsoverlast is gecommuniceerd in de Mededelingen en via Facebook kunnen klachten over geluidsoverlast van Fresh Park (in de volksmond het veilingterrein) gemeld worden. De beheerders van Fresh Park willen er alles aan doen om de overlast zo klein mogelijk te houden.

Om ervoor te zorgen dat mogelijke klachten niet individueel gemeld worden bij Fresh Park is er een e-mailadres gemaakt waar meldingen gedaan kunnen worden. Geef daarbij s.v.p. aan wat de precieze klacht is. Op deze manier kunnen klachten gebundeld en daarna besproken worden met de beheerders van Fresh Park.

Het gaat hier om een registratie van klachten en het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling om via het e-mailadres de discussie aan te gaan. Het e-mailadres waar klachten gemeld kunnen worden is: geluidsoverlast@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Werkgroep Geluidsoverlast  

29 oktober 2020

VERKEERSVEILIGHEID

Uit een eerder gehouden verkeersenquête is gebleken dat vooral in de kern van Grubbenvorst een aantal onveilige en onduidelijke verkeerssituaties zijn. Deze punten hebben wij als Dorpsraad, in samenwerking met Veilig op Weg van de gemeente Horst aan de Maas, onder de loep genomen. Een aantal situaties is inmiddels aangepakt, zoals het verwijderen van de wegversmalling voor bloemenzaak Bij Suus, het terugplaatsen van verkeersborden die de voorrang regelen bij de wegversmalling op de Lottumseweg en het opnieuw aanbrengen van de wegmarkering op de spoorwegovergang tussen de Californischeweg en de Kloosterstraat.  

Onlangs zijn op een aantal kruispunten grenzend aan de Lottumseweg, de rode stroken en witte onderbroken strepen zwart gemaakt. De reden hiervan is dat niet voor iedereen duidelijk was dat het hier gelijkwaardige kruispunten betreft (bestuurders van rechts hebben hier voorrang). De rode doorlopende stroken wekten de indruk dat de bestuurders op de Lottumseweg voorrang hadden, waardoor er vaak te hard werd gereden en er geen voorrang werd verleend. Dit geldt overigens alleen voor het gedeelte van de Lottumseweg dat binnen de 30 km zone valt. 

Naar aanleiding van de verkeersenquête was het de bedoeling om dit jaar, in samenwerking met Veilig op Weg en de politie van Horst aan de Maas, een verkeerscampagne organiseren in de kern van het dorp (Lottumseweg, Kloosterstraat, Venloseweg). Maar net zoals vele andere evenementen kan dit door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. De campagne is nu opgeschoven naar het voorjaar van 2021. Zodra wij onze plannen weer op kunnen pakken zullen wij u daarover via social media en onze website informeren.     

Werkgroep Verkeer 
Pastoorstraat

Mgr. Joostenstraat

Irenestraat

Wegversmalling Lottumseweg

Spoorwegovergang Kloosterstraat - Californischeweg21augustus 2020

TOUR DE L1MBOURG

Op dinsdag 15 september kunt u gratis een live-uitzending van L1 bijwonen op ons Pastoor Vullinghsplein van TOUR DE L1MBOURG.

17 juni 2020


Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan de Maas. Dat willen we versterken, of op z'n minst zo houden in de toekomst. Denk daarom mee. Doe het voor de toekomst van je kinderen, het milieu of omdat je zelf misschien wilt meeprofiteren van duurzame energie.

Minder warm
Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Dit om te voorkomen dat de opwarming van de aarde zorgt voor nog hetere zomers met droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg. Maar ook om hevige regenval en de alsmaar grotere kans op overstromingen tegen te gaan. Er moet iets veranderen willen we de aarde goed kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen.

Uitdaging
We staan dus samen voor een grote uitdaging. Ook in Horst aan de Maas. Veel inwoners zijn al gestart met energiebesparing, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Het energiesysteem zoals we dat kennen gaat de komende 30 jaar veranderen; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, lokaal opgewekte energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio afspraken gemaakt. Daarom werken we in Horst aan de Maas aan een Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit (afgekort: KODE).

Wat is KODE?KODE gaat over de voorwaarden die we in onze gemeente willen stellen aan zonne- en windenergie. KODE gaat ook iets betekenen voor jou als inwoner van Horst aan de Maas. Daarom vinden wij het belangrijk om te horen hoe jij hier naar kijkt zodat de gemeenteraad jouw mening kan meenemen bij het vaststellen van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar hoe je in de toekomst betrokken wilt blijven bij dit proces en of je daarin een rol of kansen voor jezelf als inwoner ziet.

Digitale enquête
Dat het landschap van Horst aan de Maas er op een aantal plaatsen de komende tijd anders uit gaat zien is een gegeven. Hoe? Dat bepalen we samen! Samen werken we aan een betere toekomst. Denk daarom mee. Omdat bijeenkomsten nog niet kunnen plaatsvinden, doen we dit digitaal. Via deze link kom je bij een filmpje met uitleg, aanvullende informatie en de digitale enquête: www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen. Daarin staan zowel inhoudelijke vragen als vragen over de wens om bij dit onderwerp betrokken te zijn in de toekomst. KODE is immers de start van een langdurig proces om te komen tot duurzame energie in Horst aan de Maas.

Verhalen uit de praktijk
Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten we de komende tijd een aantal voorbeelden uit de praktijk van Horst aan de Maas. Dit om te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal bezig is met mooie, duurzame projecten die daadwerkelijk effect gaan hebben.
20 mei 2020
OUD PAPIER INLEVEREN VOOR INWONERS VAN GRUBBENVORST

Let op: dit is een tijdelijke maatregel!

Kijk in welke week u oud papier mag inleveren.

Grubbenvorst is in 2 delen verdeeld:
 • GELE GEBIED (gezien vanaf spoorwegovergang Kloosterstraat/Californischeweg: rechts van de Kloosterstraat en rechts van de Venloseweg tot aan de Sint Jansweg/vroegere knip): inleveren in de oneven weken

 • REST VAN GRUBBENVORST: inleveren in de even weken
Plattegrond indeling Grubbenvorst voor inzameling oud papier. De beschrijving staat ook in de tekst.

Waar: Californischeweg 6 (achter OK tankstation)
 • GELE GEBIED: 
  - zaterdag 23 mei (9.00 - 12.00 uur)

  - woensdag 3 juni (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 6 juni (9.00 - 12.00 uur)

 • OVERIGE GEBIED:
  - woensdag 27 mei (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 30 mei (9.00 - 12.00 uur)
  - woensdag 10 juni (9.00 - 12.00 uur)
  - zaterdag 13 juni (9.00 - 12.00 uur)
Regels voor het inleveren:
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Kinderen blijven in de auto
 • Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Blijf in de auto en rijd langs de container
 • Laad zelf uw papier uit
 • Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis
Als het erg druk wordt is er een omleiding via Lovendaal. Ga niet stilstaan om informatie te vragen aan de verkeersregelaar bij Lovendaal. Daardoor komt de auto achter je stil te staan op de spoorwegovergang! 


15 mei 2020

PLEKSKES VAN GELUK IN HORST AAN DE MAAS

Sinds 2010 bestaat de gemeente Horst aan de Maas. Een groot deel van de gemeente Horst aan de Maas bestaat uit groene omgeving. Er zijn veel plaatsen om te kunnen ontspannen, te genieten, te dromen en te ontdekken.

In de Groen Agenda die door de gemeente in 2017 is gepresenteerd wordt beschreven hoe de gemeente streeft naar een duurzame omgeving. Zo wil men een aangenaam woon-, werk- en verblijfsklimaat bieden aan huidige en toekomstige generaties. Gevoelens van geluk verhogen het welzijn en positieve gezondheid van mensen. In dat kader sluit de Plekskes van Geluk Horst aan de Maas perfect aan bij de Groen Agenda én de doelstelling van de gemeente om in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn.

Door Plekskes van Geluk aan te wijzen in de gemeente Horst aan de Maas brengen we speciale plekjes die zijn aangewezen door de eigen inwoners onder de aandacht van de inwoners van onze regio en toeristen die onze regio bezoeken. Het benadrukken van bijzondere plekken draagt ook bij aan saamhorigheid en trots binnen de kernen.

Een Plekske van Geluk is een plek waar mensen graag komen om te genieten van het uitzicht, om tot rust te komen of om een activiteit uit te voeren waarbij je geluk ervaart.

In Grubbenvorst en/of Lottum hebben we heel wat van die plekskes. Wat is jouw favoriete plekske??

Meld jouw plekske aan op:

www.plekskesvangeluk.nl


Aanmelden kan tot 1 juni 2020.

Alvast bedankt voor de moeite en laten we er iets moois van maken, voor nu en in de toekomst!


8 mei 2020

KERMIS AFGELAST

Omdat alle vergunningplichtige evenementen landelijk tot 1 september verboden zijn kan de kermis van Grubbenvorst, die plaats zou vinden van 27 t/m 30 juni, dit jaar niet doorgaan.


29 april 2020

DANKWOORD GRUBBENVORST VERENIGT
Grubbenvorst Verenigt staat voor samenwerking, samen de schouders er onder om de problemen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Want samen kunnen we meer dan alleen.Reeds vóór de coronaperiode werd dit onderkend, maar wie had kunnen bedenken dat het deze Corona zou zijn, die aan het woord “saamhorigheid’ een extra dimensie zou gaan geven.Deze saamhorigheid uit zich in omzien naar elkaar, op afstand …. dat wel. Waar mogelijk zien we, dat ondernemers hiertoe de nodige creatieve maatregelen treffen en toezien op de naleving. Maar er zijn ook beroepen, waar die afstand nauwelijks of zelfs niet mogelijk is. Ook dan gaat de dienstverlening onverminderd door. Wij denken hierbij aan onze kanjers in La Providence, in de wijk- en thuiszorg, in de huisartsenpraktijk en de apotheek.
Omzien naar elkaar kent dus vele vormen; niet altijd zichtbaar, maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hierbij aan de bezorgers, aan de hulp bij noodzakelijke boodschappen, medicijnen e.d. en aan de vrijwilligers die met woord en een gewillig oor contacten onderhouden met in isolement geraakte inwoners.
Namens alle deelnemers aan Grubbenvorst Verenigt bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet om Grubbenvorst door deze crisis heen te helpen en meer specifiek onze kwetsbare burgers op de been te houden.

Wij realiseren ons, dat er ondanks alle inspanningen waardevolle levens verloren en te betreuren (zullen) zijn.Aan allen die dit is of nog zal overkomen ons oprechte medeleven.
Dorpsraad Grubbenvorst, Ondernemers Collectief Grubbenvorst (OCG), Grubbenvorst-Online (GO), KBO St. Jan Grubbenvorst, Tennisclub Grubbenvorst (TCG), GFC 33, Harmonie St. Joseph, GMV De Plaggenhouwers, Gewoën Grubbevors, SV Aspargos, Badminton Club Grubbenvorst, Gemeente Horst aan de Maas, Basisschool De Kameleon, Basisschool De Samensprong, Kinderopvang ’t Nest, Oranje Comité Grubbenvorst, Schutterij St. Jan, Stichting Kom er bij, Grubbenvorster Mannenkoor, Historische Kring, Grubbenvorst-Lottum, Ruiterclub de Pijts, Tafeltennisclub Grubbenvorst (TTVG), De 4, Judo Club, Stichting Mededelingen

13 maart 2020

JAARVERGADERING DORPSRAAD AFGELAST

Beste mensen,
Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en de nieuwe adviezen van de overheid en het RIVM hebben we als dorpsraad besloten dat de jaarvergadering, die plaats zou vinden op woensdag 18 maart 2020 in 't Haeren in Grubbenvorst, niet door kan gaan. Wij als dorpsraad betreuren dit, maar respecteren het besluit en geven hier dan ook gehoor aan. Tot nader bericht zijn er geen activiteiten. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Grubbenvorst9 maart 2020

JAARVERSLAG 2019 

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag 2019


2 maart 2020

UITNODIGING WIJKAGENT 10-3-2020
Volg ons op Facebook