PRIORITEITSGELDEN

De Dorpsraad heeft de mogelijkheid vanuit de 'prioriteitsgelden' financiƫle ondersteuning te bieden bij projecten of voorzieningen die op initiatief van een of meerdere inwoners van Grubbenvorst worden opgezet.

De aanvraag van prioriteitsgelden moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geformuleerd in de vragen die beantwoord moeten worden als toelichting bij de aanvraag. Het is van belang, ter informatie van de Dorpsraad, de aanvraag volledig in te vullen. Initiatiefnemers krijgen de gelegenheid hun initiatief mondeling toe te lichten.

Aanvraagformulier
De vragen ter toelichting zijn verdeeld in vier rubrieken:
1. Projectbeschrijving
2. Begroting
3. Vergunningen
4. Instandhouding/onderhoud

In elke rubriek worden de elementen genoemd waar aan gedacht moet worden. U kunt de vragen beantwoorden in de lijst of middels een bijlage. De ruimte onderaan de vragenlijst is bestemd voor het formuleren van het besluit van de Dorpsraad.


info@dorpsraadgrubbenvorst.nl


Volg ons op Facebook