WAT IS DE DOELSTELLING VAN DE DORPSRAAD?
  • Het op een actieve wijze beheren en behouden van het dorpskarakter van Grubbenvorst.
  • Opkomen voor de dorpsbelangen en de leefbaarheid van ons dorp.
  • Het geven van advies aan het college, zowel gevraagd als ongevraagd.
  • Op een actieve manier zorgdragen voor het leefmilieu in ons dorp.
Wij doen niet aan politiek: al onze informatie moet komen uit onze achterban, het dorp. Al onze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Onze statuten kunt u ter inzage opvragen bij het secretariaat. 


info@dorpsraadgrubbenvorst.nl


Volg ons op Facebook