Welzijn

Overleg Dorpsraad - Huurdersvereniging N-L

Tijdens de laatst gehouden openbare Dorpsraad vergadering van 16 mei heeft de voorzitter van de Huurdersvereniging, mw Traa m.m.v. onze dorpsgenoot Sef Sijben e.a., een interessante presentatie gegeven over haar organisatie.

Met name de knelpunten qua beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Grubbenvorst kwamen daarbij uitgebreid aan de orde. De vereniging richt zich met name op de huurders van Wonen Limburg/Wonen Horst, waarbij het o.a. gaat om huurverhogingen, klachten over woningen, de 'puntentelling' w.b. kwaliteit van woningen en huurprijs, nieuwbouw etc.
De DR gaf hen in overweging om ook andere huurders uit het dorp van advies te dienen. Dit te meer omdat ook de woningbouwvereniging Woonwenz uit Venlo mogelijk actief gaat worden op huurgebied in Grubbenvorst.
Voorts spraken zowel DR als huurdersvereniging zich uit voor verder overleg over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen in de toekomst, m.n. starterswoningen, nieuwbouw, seniorenwoningen, vergroting van de doorstroming en –heel belangrijk voor het dorp- de verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts