Communicatie

Nieuwsbrief 1 Dijkversterking

Attachments:
Download this file (Dijkversterking nieuwsbrief 1.pdf)Dijkversterking nieuwsbrief 1.pdf[ ]948 kB

Hoofdzaken vergadering 7 mei

  1. Hoofdonderwerp was de presentatie van de gemeente Horst aan de Maas over het GROENBELEID in Grubbenvorst door wethouder Paul Driessen en medewerker Roel de Jong:
    -groenbeleid: basis hiervan voor het openbaar groen in de bebouwde kom van Grubbenvorst is het Kader Beleidsplan 2011 van de gemeente; inclusief kwaliteitsniveau’s (A-‘Parels’ zoals Vullinghsplein, B-functioneel woongenot, C-sober/industrie); Grubbenvorst is een zgn. A-gebied;
    -toegangswegen zijn ‘hoofdstructuren’; -groenonderhoud door aannemer op basis van een onderhoudsbestek; onderhoud rotondes worden ‘aangeboden’ bij hoveniers, verenigingen of dorpsraden; -klachten kunnen gemeld worden bij de gemeente;
    -vanuit de DR worden vragen gesteld bij de voorgenomen afwerking van het groenbeleid voor fase 2 van het Centrumplan die niet passen bij de uitvoering in fase 1; de gemeente komt hierop terug bij de DR.

    Lees meer: Hoofdzaken vergadering 7 mei

Hoofdpunten vergadering 19-feb en 26-mrt

1) Nieuw sportpark: toelichting door Eric Thissen; eind april zal waarschijnlijk begonnen worden met de bouw; er zal groen/duurzaam gebouwd worden; de tennisclub hoopt in januari 2015 het 50-jarig bestaan daar te kunnen vieren; advies Dorpsraad: zorg voor een goed begroeide afscheidingswal en voorkom overlast voor de omwonenden;

Lees meer: Hoofdpunten vergadering 19-feb en 26-mrt

Nieuwe Dorpsraad Grubbenvorst

In de openbare Dorpsraadvergadering van 26 maart jl. is een nieuwe Dorpsraad aangetreden en is afscheid genomen van 2 leden. Tegelijk is een dringende OPROEP gedaan om nieuwe leden te werven. De Grubbenvorster Dorpsraad is immers geslonken tot slechts 7 leden, terwijl er plaats is voor minimaal 10! Dit ondanks diverse eerdere oproepen.

Uit het indrukwekkende Jaarverslag 2013 kan opgemaakt worden hoeveel werk de Dorpsraad van Grubbenvorst in het afgelopen jaar zoal verzet heeft en hoe nuttig hun inzet ook is geweest. Bijvoorbeeld de verdere inrichting van het Centrum van Grubbenvorst, controle op de fijnstofemissies in de omgeving van Grubbenvorst, de zorg voor een veilige Venloseweg ook na de realisatie van het CVI, het zand- en grindverwerkende bedrijf dat bij het Raaieind gepland is, goede fietsverbindingen rond Grubbenvorst, betere verkeersvoorzieningen in het dorp, deelname aan de toekomstige ontwikkelingen rond Grubbenvorst variërend van de uitbreiding van het Freshpark, het Floriade-terrein, Californië tot het LOG Witveld etc.

Lees meer: Nieuwe Dorpsraad Grubbenvorst

Jaarverslag 2013

Download het jaarverslag via onderstaande link:

Attachments:
Download this file (Jaarverslag 2013.pdf)Jaarverslag 2013.pdf[ ]219 kB

Subcategorieën

Inloggen

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts