Nieuws

Jaarlijkse vergadering B&W en DR

SAMENVATTING JAARLIJKSE VERGADERING B&W en DR GRUBBENVORST.
D.D. 15 JUNI 2011.

Hoofdpunten van bespreking:

  1. Informatie Bike Highway Horsterweg/Californië: er komt een fietssnelweg tussen de stations Venlo en Horst-Sevenum parallel aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven en nog een via de Horsterweg-Raaijeind-Heierhoeveweg-Sevenumseweg.
  2. De DR heeft aandacht gevraagd voor beter onderhoud wegen rond Grubbenvorst mede met het oog op de Floriade in 2012.
  3. Leegstand monumenten/karakteristieke gebouwen in Grubbenvorst: DR heeft gemeente gevraagd nader onderzoek te doen naar gebruik van het voormalige gemeentehuis en de Baersdonk door verenigingen ter ontlasting van ´t Haeren; gemeentehuis wordt verkocht; andere opties worden onderzocht.
  4. ´Handhaving´ (politie/toezicht) in Grubbenvorst mede mbt milieu(overtredingen): gemeente moet vanwege groot aantal taken en ontwikkelingen prioriteiten stellen; in 2011 is prioriteit toegekend aan: -bouwen/slopen zonder vergunning, -horeca en huisvesting, -agrarische bedrijven, bedekte teelt, evenementen en risicovolle bedrijven. Wb jeugd(overlast): ´huiskamerproject´ in samenwerking met Synthese en DR.
  5. Centrumplan: voortgang/lange termijn planning; sloop Rabo na bouwvak 2011; bezwaren voor eind 2011 behandeld; centrum (Zumpel) gereed eind 2012 incl. herinrichting/parkeren e.d.!
  6. Presentatie Horst aan de Maas tijdens de Floriade? Ontsluiting/insluiting verkeer/bereikbaarheid Grubbenvorst. Aanlegplaats Maashopper tijdens Floriade en ontwikkeling Maasoever (in het licht van de Concept-structuurvisie Grubbenvorst van de gemeente). Er komt een verkeersplan met het oog op piekmomenten tijdens de Floriade.
  7. Zorgvoorzieningen Grubbenvorst en mogelijke samenwerking met La Providence: dienstenaanbod van jeugdgezondheidszorg wordt geconcentreerd in de kern Horst op een plaats die goed bereikbaar is. Probleem is goed openbaar vervoer tussen Grubbenvorst en Horst waarvoor aandacht is gevraagd in het advies van de DR over het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
  8. Meetpunt fijnstof en ontwikkelingen rond Grubbenvorst (NGB/CVI/Californië etc): ondanks herhaalde verzoeken van de DR is dit meetpunt er nog steeds niet; aangedrongen wordt op spoedige realisatie van dit meetpunt (Hoogheide, Lottum) en om nadere informatie over handhaving bij overschrijdingen van de norm.
  9. Oplaadpunt electrisch vervoer in Grubbenvorst: DR heeft hiervoor voorstellen gedaan.
  10. Prioriteitsgeld tbv de nieuwe Toegangspoorten/Poortwachters Grubbenvorst is door de gemeente gehonoreerd en zelfs aangevuld.

Tzt zal het officiële verslag van de vergadering gepubliceerd worden op deze website.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts