Nieuws

Wissel voorzitterschap Dorpsraad

Tijdens de openbare Dorpsraadsvergadering van de DR Grubbenvorst d.d. woensdag 15 september 2010 kondigde voorzitter Wiel Wijnen aan, dat hij heeft moeten besluiten om zijn functie per die datum neer te leggen. Dit in verband met drukke werkzaamheden.
Als directielid van het Voortgezet Onderwijs Deurne (met 4 deelscholen,\t.w. het Peellandcollege, het Alfrinkcollege, het Hub van Doornecollege en De Sprong) is zijn planning voor het komend schooljaar dusdanig gewijzigd dat dit niet meer te combineren is met zijn DR-lidmaatschap. De Dorpsraad heeft tijdens bovenvermelde vergadering uitgesproken deze beslissing te respecteren en hem bedankt voor alle inzet die hij in het afgelopen jaar voor de nieuwe Dorpsraad heeft getoond.

Het Dagelijks bestuur van de DR heeft inmiddels het lid Ruud Meijers bereid gevonden het voorzitterschap van Wiel over te nemen en in de eerstvolgende DR-vergadering op woensdag 20 oktober as. is deze benoeming conform de statuten bekrachtigd kunnen worden.
© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts