Nieuws

“Voor elk probleem had hij wel een oplossing..”

jos

Woensdagmiddag 10 april 2019 is na een kort maar hevig ziekbed

Jos Jacobs

op 68 jarige leeftijd overleden.

Jos was sinds 1982 lid van St. Jan Grubbenvorst en heeft zich in die jaren ook verdienstelijk gemaakt voor zijn vereniging en voor het gehele Limburgse schutters-en gildewezen.
Jos was altijd de man van de technische bezigheden tijdens de verschillende festiviteiten van zijn eigen schutterij St. Jan Grubbenvorst.

Na zijn werkzame leven bij de spoorwegen heeft Jos zich de laatste jaren ook erg verdienstelijk gemaakt voor het Limburgse schutters- en gildewezen. Zo maakte hij al vele jaren deel uit van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en was hiervan de laatste jaren ook voorzitter. Ook was Jos al enkele jaren een actief bestuurslid bij de Noord- en Midden Limburgse schuttersbond Juliana.
Ook bij de schutters Bond Juliana was Jos met zijn kennis en inzet zeer nauw betrokken bij het schietgebeuren en het reilen en zeilen van de Bond.

Jos was ook actief bij de Dorpsraad Grubbenvorst. Hij is voorzitter geweest van 2006 / 2008.
Daarna is hij nog bestuurslid geweest van 2010 / 2014.
Hij had zich speciaal ingezet om het nieuwe centrumplan te realiseren van Grubbenvorst en dat is gelukt.

De laatste maanden werd bij hem helaas een ongeneeslijke ziekte geconstateerd en heeft hij een erg zware tijd moeten doorstaan.
Jos is thuis in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen.

Wij wensen zijn vrouw Mariet en kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit groot verlies.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts