Nieuws

Hoofdpunten vergadering 20 November

De volgende onderwerpen werden i.a.v. 5 gasten behandeld:

1)      WONEN in Grubbenvorst:

Toelichting werd gegeven door vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging Noord Limburg, afd. Horst aan de Maas. Wonen Limburg heeft in Grubbenvorst 234 woningen in de verhuur. Daarnaast zijn er ook huurwoningen van Woon Wens en van particulieren (incl. tijdelijk in afwachting van verkoop). De planning is dat er in de komende jaren 110 woningen gebouwd zullen worden.

Aandacht wordt gevraagd voor starterswoningen (koop) en huurwoningen voor jongeren en seniorenwoningen.

 

De huurdersvereniging heeft een Handboek beschikbaar voor geinteresseerden (‘Thuis in Limburg’). Hierin staan ook de Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

Zie website: www.hv-nl.nl (contactpersoon voor Grubbenvorst dhr Sjef Sijben).

 

Afgesproken is dat de woningbouwcorporaties bij alle Dorpsraden op bezoek gaat om uitleg te geven over hun plannen en om de behoeften/wensen van de inwoners te vernemen.

 

2)      KNIP:

Meegedeeld wordt dat de Dorpsraad in november overleg heeft met de gemeente Horst aan de Maas. Hierover zullen te zijner tijd mededelingen gedaan worden. Belangrijkste problemen zijn: te hard rijden en vrachtverkeer dat ondanks een rijverbod toch de Venloseweg berijdt.

 

3)      PRIORITEITSGELDEN:

-AED apparaat bij nieuwe Jan Linders (aanvraag KBO): deze aanvraag zal in overleg met de EHBO bekeken worden door de DR.

-Plateau aan de Maas: de DR is voornemens om in de toekomst meer activiteiten te faciliteren aan de Maas bij Grubbenvorst. In vervolg op een eerder goedgekeurde aanvraag wordt overwogen om een extra reservering van 5000 euro te doen voor dit doel. Wel zal hier een gedetailleerde aanvraag moeten worden ingediend.

-Bid Book Gewoen Grubbenvorst: de Commissie Welzijn zal overleg plegen met GG om na te gaan welke projecten ondersteund zouden kunnen worden in 2014 met het oog op de leefbaarheidsverbetering o.a. voor de jeugd. In 2013 heeft de DR GG-projecten met een bedrag

van 4850 euro ondersteund.

 

4)      GROEN/HAGEN IN HET DORP:

De DR spreekt zorg uit over het verdwijnen van hagen etc uit het dorp. De gemeente wil dit doen uit bezuinigingsoverwegingen en is zelfs niet bereid om het onderhoud door private partijen te doen uitvoeren. De DR zal hierover een brief versturen

 

 

 

 

 

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts