Nieuws

Hoofdpunten vergadering 16 oktober

In aanwezigheid van 10 gasten werden de volgende onderwerpen besproken:

1) Verhuizing buitensport-clubs: Tennisclub TC Grubbenvorst en de Jeu de Boules Vereniging van De Comert naar een nieuwe locatie bij de voetbalvelden van GFC'33. Toelichting door de voorzitter van de TC Grubbenvorst, Eric Thissen en gemeentelijk beleidsmedewerker vastgoed e.d. Marcel Tonen. Raadsbesluit: 19 november 2013. Buurtoverleg 20 november. Aanbesteding eind november. Geplande kosten: 650k. Tekening ter inzage bij de gemeente. Het project zal naar verwachting in oktober 2014 klaar zijn.

De DR vraagt aandacht voor het voorkomen en/of minimaliseren van overlast (m.n. geluid en licht), milieuaspecten en voor het voortaan wel reserveren van onder-houdskosten van de sportaccomodaties door de gemeente. Ook de mogelijkheden voor een echt Multifunctioneel Centrum in Grubbenvorst worden besproken, alsmede de aanpassingen aan 't Haeren (voor binnensport en culturele activiteiten).

Het is de bedoeling dat er woningen gebouwd zullen worden op de locatie van de tennisclub/jeu de boules vereniging. Aandacht wordt gevraagd voor de toegankelijkheid van de locaties aan de Mercusriusweg (w.o. Fy Fit).

2) Woningbouw Grubbenvorst: in de Structuurvisie Grubbenvorst en de gemeentelijke woningnota wordt (excl. de nieuwbouw bij de Comert) uitgegaan van 110 nieuwe woningen t/m 2020, waarvan er tot begin 2013 39 gerealiseerd zijn.

Leden van de Dorpsraad wijzen naar aanleiding hiervan ook op de mogelijkheden van zgn. 'inbreiding', d.w.z. woningbouw op open, gesloopte locaties i.p.v. 'uitbreiding'.

3) Bidbook Gewoen Grubbenvorst 2014: dit zal in de commissie Welzijn van de DR besproken worden met het oog op mogelijke toekenning van Prioriteitsgelden. Voorstel in de DR van november as.

4) Huiskamerproject Grubbenvorst: de commissie Welzijn is geïnformeerd over het vervolg van het huiskamerproject voor jongeren in Grubbenvorst (in 't Haeren).

Volgende bijeenkomst: woensdag 20 november 2013!

┬ę 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts