Nieuws

Hoofdpunten vergadering 18 september

In aanwezigheid van een aantal geïnteresseerde dorpsgenoten, waaronder een nieuw potentieel lid werden de volgende onderwerpen behandeld:

1) Nieuwe Putdeksels met gemeentewapen van de voormalige gemeente Grubbenvorst: belangrijk om te vermelden dat het initiatief van de Dorpsraad genomen is in nauwe samenwerking met de Historische Kring Grubbenvorst/Lottum;
2) Prioriteitsgelden:
a) Aanvraag SVZ'57 jubileumboek: donatie 130 euro goedgekeurd;
b) Aanvraag Harmonie St Joseph grasmaaier/kruiwagens onderhoud begraafplaats Grubbenvorst: bijdrage van 450 euro goedgekeurd;
c) Aanvraag Historische Kring renovatie St Annakapel Ursulinenweide/Broekeindweg: bijdrage 2000 euro goedgekeurd;

3) Speeltoestellen De Springweide/De Kameleon: mede i.v.m. de indertijd bestede Prioriteitsgelden voor dit project alsmede de aanvraag via de DR bij het Oranjefonds zal nader overleg gevoerd worden met de gemeente en de school over de plaatsing;
4) Wandelpad Broekeindweg: nader overleg DR-gemeente-grondeigenaren;
5) Centrumplan: rapportage Klankbordgroep groenplan, verlichtingsplan, parkeerplaatsen Zumpel, evenementenaansluitingen, banken, plaatsing kunstwerken bij De Zumpel, planning Kloosterstraat/Veestraat etc. in aanwezigheid van wethouder van Rensch; voorstellen voor betere communicatie met de inwoners van Grubbenvorst; voorstel 'blauwe zone' bij De Zumpel; vragen over de opening Jan Linders (tot nu toe begin 2014 gecommuniceerd door de gemeente);
6) Toelichting Zienswijze DR over CVI/verkeersafwikkeling in de toekomst Venloseweg/Raaiend (voorstellen voor andere inrichting dan voorgesteld door de gemeente) en over de afsluiting van de Meerlosebaan vanaf de Californische weg op verzoek van Freshpark (bezwaar tegen deze vergaande afsluiting, mede i.v.m. voorstellen voor aanleg station Grubbenvorst in de toekomst); delegatie DR gaat naar de gemeenteraadsvergadering van 8 oktober as.;
7) Vragen over de voortgang Huiskamerproject Grubbenvorst, afsluiting project 'We doen het anders' en voortgang van het succesvolle vrijwilligersproject 'Kom er bij' in Grubbenvorst;
8) Suggestie communicatie Dorpsraad via Facebook wordt onderzocht;
9) Voorbereidingen verkiezing nieuwe Dorpsraad Grubbenvorst na de gemeenteraads-verkiezingen 2014.

 

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts