Nieuws

Verkeersbesluiten

Voornemen tot onttrekking aan het openbaar verkeer Meerlosebaan en omgeving te Venlo Kenmerk OWVPV / 13-7870 Vanuit de afdeling Ruimte en Economie van de gemeente Venlo is het verzoek ingekomen om in verband met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Fresh Park Venlo" op 19 december 2012 enkele onverharde wegen aan de noordzijde van Fresh Park Venlo,
gelegen tussen het huidige Fresh Park Venlo en de Gemeente Horst aan de Maas, te onttrekken aan het openbaar verkeer in verband met de uitbreiding van dit bedrijvenpark. 

Gezien het bovenstaande is het voornemen de raad te verzoeken (gelet op het bepaalde in
artikel 7, lid 2 en artikel 9, lid 1 van de Wegenwet) te besluiten over te gaan tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Meerlosebaan en enkele wegen gelegen op grondgebied van de gemeente Venlo, betreffende de percelen (2009) VLO00-X-00338, VLO00-X-00341 (gedeeltelijk), VLO00-X-00342 (gedeeltelijk), VLO00-X-00460 en VLO00-X-
00515 (gedeeltelijk) te Venlo.

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit voornemen behorende situatietekening OWVPV 09-28108. Op grond van de algemene wet bestuursrecht liggen dit voornemen tot onttrekking en de daarbij behorende situatietekening vanaf 3 juli 2013 gedurende 6 weken van 8.30 – 14.00 uur ter inzage bij de afdeling Openbare Werken, Daelweg 10 te Venlo, alwaar deze na telefonische afspraak met de
heer Fleuren (tel 077-3596481) kunnen worden ingezien. Gedurende genoemde periode kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK VENLO, tegen dit voornemen schriftelijk dan wel mondeling op afspraak melden.

 

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts