Nieuws

Hoofdpunten Jaarvergadering

In de openbare vergadering van 20 maart jl. heeft de DR met name het Sociale en het Financiële JAARVERSLAG goedgekeurd.

Onderstaand een korte samenvatting hiervan. 

1. Presentaties in 2012:
-Voortuinkeuringen (in het kader van de Floriade): januari 2012, Jan Nabben/Wiel Jenniskens;
-Resultaten jongerenactiviteiten Grubbenvorst (april 2012, i.s.m. Synthese);
-Burgerparticipatie en veiligheid/leefbaarheid in Grubbenvorst (i.s.m. politie, gemeente en Synthese);
-Huurdersvereniging Noord-Limburg voor inwoners met een huurwoning in Grubbenvorst (mei 2012, mevr Traa);
-'We gaan het anders doen': ontmoeting en daginvulling in Grubbenvorst (sept. 2012, mevr Silvi Joosten);
-Nieuwbouw basisschool De Kameleon (november 2012, dhr Bert Cupers).
2. Aanvragen/toekenning Prioriteitsgelden in 2012:
-Vlaggenmasten Gewöen Grubbenvorst (6420 Euro);
-Folder Dorpsraad (550 Euro);
-beschikbaar per 31/12/2012: 7858 Euro (+ bijdrage 2013 gemeente)
3. Projecten in 2012:
-commissie Ruimte: Centrumplan (incl. bijeenkomsten Klankbordgroep DR), OP SANTFORT (vertraging nieuwbouw, officiële start bouw november 2012), verkeers- en vervoersplan gemeente, ontsluitingsproblemen Grubbenvorst i.v.m. de Floriade (incl. opening Knip Venloseweg), strooizout-locaties en bevoorrading winterperiode, Greenportlane, Bike-highway Venlo-Grubbenvorst, Groenstructuur-visie gemeente, overleg Freshpark i.v.m. uitbreiding, overlast en bosaanplant, LOG Witveld-weg/MEETPUNT fijnstof-rapportages, fietspaden, advies oplaadpunt E-auto's, overleg DGCV (Klavertje 4), overleg CVI/DCM (zand/grindbedrijf Venloseweg),
onderhoud/behoud kerkhof Grubbenvorst, station Grubbenvorst.
-commissie Welzijn: huiskamerproject/jongeren Soos, 'Wij gaan het anders doen', Oranjecomité (tijdelijk uitvoering via de DR Grubbenvorst), bibliotheek Grubben-vorst, werkgroep 't Haeren.
-commissie Communicatie/PR: artikel in Hallo over de DR Grubbenvorst, flyer (nov/dec. 2012: publiciteit over de werkzaamheden van de DR en OPROEP nieuwe leden), Dorpsradenoverleg, artikelen in Mededelingen.
4. Bijeenkomst met B&W op 20 juni 2012:
-onderwerpen: Structuurvisie gemeente en gevolgen voor Grubbenvorst, Meetpunt fijnstof, onderhoud wegen, veiligheid/handhaving, Centrumplan, groenbeleid, ontsluiting Grubbenvorst, jeugdproject, leegstaande gebouwen/percelen.
5. Décharge Dorpsraad: verleend in de DR-vergadering van 20 maart 2013.
6. Goedkeuring begroting 2013 (0-resultaat) op 20 maart 2013.
7. Donatie kinderkankerproject van Marlies Schreurs ad 50 Euro goedgekeurd.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts