Nieuws

Feestelijke start nieuwbouw 'Op Santfort'

Zaterdagmiddag 10 november 2012 15.15u klonken de saluutschoten van de schutterij St Jan op het bouwterrein aan de Kloosterstraat/Zumpel. Wethouder Leon Litjens, Dorpsraad voorzitter Ruud Meijers en ondernemer Marc Nabben kweten zich van deze taak. Na jaren van voorbereiding, wachten en nog eens wachten was het dan eindelijk zo ver dat de bouw kan beginnen. Eigenaar/projectontwikkelaar Suyderland zal dit samen met aannemer Bouwmij Janssen uitvoeren (zie: www.suyderland.eu en www.opsantfort.nl).

Voorafgaand aan deze 'startschoten' organiseerde de Dorpsraad Grubbenvorst een Informatiebijeenkomst in De Baersdonck, waarbij onder leiding van Ruud Meijers achtereenvolgens wethouder Litjens, Suyderland en dhr Theo Cox van de gemeente Horst aan de Maas de achtergrond van de centrumontwikkeling van Grubbenvorst, de huidige stand van zaken ervan en de toekomstige werkzaamheden en het project 'Op Santfort' schetsten. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in december 2013 gereed
zijn, zodat Grubbenvorst begin 2014 zijn nieuwe centrum heeft.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts