Nieuws

Hoofdpunten overleg B&W-Dorpsraad

Op woensdag 20 juni jl. vond het jaarlijkse openbare overleg plaats tussen een delegatie van B&W van de gemeente Horst aan de Maas en de Dorpsraad Grubbenvorst (DR).
Een agenda van 17 punten werd in ruim 2 uur afgehandeld met als meest in het oog springende onderwerpen:


1) Structuurvisie Grubbenvorst:
constructief vervolg op de Dorps Ontwikkelings Visie (DOV) en de Dorps Ontwikkelingsplannen (DOP) van de DR van november 2006; de DR is blij met de 4 korte termijn-projecten die worden voorgesteld (landschapsontwikkeling ten N. Freshpark, fietsovergang Steegakkerweg, fietspad Witveldweg, afronding centrumontwikkeling en inbreidingslocaties); wel wordt er voor gepleit om 4 andere projecten ook op korte termijn aan te pakken (a) landschapsontwikkeling St JansSleutelbos/Everlose beek, b) fietspad Blerick/Venlo en opruimen KNIP, c) nieuwe wegverbinding naar rotonde Freshpark, d) aanpassing accommodatie 't Haeren en verkenning buitensportaccomodaties;

2) Voortgang jeugdproject in samenwerking met Synthese;

3) MEETPUNT FIJNSTOF
(zie website provincie Limburg: luchtkwaliteit.limburg.nl en dan aanklikken locatie Horst): resultaten metingen vanaf half november 2011-juni; 19 dagen overschrijding van wettelijke 24-uursnormen (jaarmaximum= 35!) en 472 uren 'rood' zijn reden voor grote bezorgdheid bij de DR; de gemeente wordt opgeroepen hier in overleg met de provincie de nodige aandacht aan te besteden; de DR betreurt de uitspraak van de gemeente dat de metingen haar GEEN zorgen baart; w.b. het GGD-rapport inzake het NGB vestigt de DR de aandacht met name op de beoordeling MATIG van de gezondheidskwaliteit in/rond Grubbenvorst; de DR is en blijft tegen de vestiging van het NGB op het LOG Witveldweg vanwege de onaanvaardbare grootschaligheid en de gezondheidsrisico's voor de omwonenden en het dorp;
AFSPRAAK: tussentijds overleg met de DR rond oktober/november 2012!

 

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts