Nieuws

Meetgegevens luchtkwaliteit bij Grubbenvorst

Zie voor dagelijkse informatie over de metingen van het mobiele meetstation aan de Hoogheideweg op de internetsite van de provincie Limburg: luchtkwaliteit.limburg.nl en dan klikken 06- Horst aan de Maas. In kleur wordt daar aangegeven welke fijnstofconcentratie er gemeten is. Rood is matig/slecht(!), oranje redelijk en geel/groen is goed/zeer goed.

Op die website is ook een toelichting op de cijfers te lezen. In Horst aan de Maas worden 2 fijnstofmetingen uitgevoerd t.w. grootte PM10 mu gram per m3 en PM 2,5 met meetgegevens per uur en een 24-uurs gemiddelde. Uitgangspunt is dat voor fijnstof de grenswaarde van 50 mu/m3 voor het 24-uurs gemiddelde van PM10 maximaal 35 keer per jaar overschreden mag worden.

Tot en met de maand maart zijn er tot nu toe 10 dagen geweest met een te hoog 24-uurs gemiddelde en in totaal 264 uur 'rood'.

De Dorpsraad zal als beloofd de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en op gezette tijden met gemeente en provincie overleg
plegen over de meetgegevens en de gezondheidsaspecten voor onze inwoners."

Metingen_meetpunt_fijnstof_HadM_P2

Metingen_meetpunt_fijnstof_HadM_PM10

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts