Nieuws

Meetpunt fijnstof geplaatst

Zoals toegezegd door de gemeente Horst aan de Maas en de provincie staat er sinds eind oktober een meetinstallatie aan de Hoogheideweg, vlak bij de Horsterweg (Lottum-Melderslo/Horst).

De Dorpsraad Grubbenvorst heeft hierom vanaf september 2007 gevraagd (mede) n.a.v. de extra fijnstof-overlast die naar verwachting het gevolg zal zijn van de mogelijke –maar door de DR Grubbenvorst ONgewenste- vestiging van het (mega-)NGB aan de Witveldweg.
De DR heeft inmiddels aan de gemeente gevraagd om de 1e meetgegevens ter beschikking te stellen, zodat de DR en via haar de inwoners van Grubbenvorst, inzicht krijgt in de start-cijfers van dit moment (de 0-METING!).

Zodra deze informatie beschikbaar is zal de DR e.e.a. op de website vermelden. In het overleg met B&W van dit jaar is afgesproken dat de DR deze ook indien nodig zal bespreken met de gemeente, mede i.v.m. eventueel noodzakelijke actie bij overschrijding van de normen.

2011-12-06_15.07.42 meetpuntlocatiefoto2010

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts