Nieuws

Hoofdpunten vergadering okt/nov

1. Prioriteitsgeld Voorbereiding gezamenlijke COLLECTE Grubbenvorst:
In de vergadering van 18 oktober is de aanvraag door de stichting i.o. voor toekenning van prioriteitsgeld t.b.v. de gezamenlijke collecte ad 1500 euro goedgekeurd. Inmiddels heeft de gemeente deze toekenning bekrachtigd.

2. Bereikbaarheid Grubbenvorst tijdens de Floriade:
Naar aanleiding de herhaalde waarschuwingen van de DR Grubbenvorst in de afgelopen jaren, heeft in de vergadering van 16 november door medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas en Rijkswaterstaat

toelichting gegeven over dit onderwerp. Helaas waren er maar enkele dorpsbewoners naar ´t Haeren gekomen om hiervan kennis te nemen. De DR-leden hadden niettemin nogal wat vragen die besproken konden worden en door de 2 medewerkers intern behandeld zullen worden.
Diverse knelpunten, o.a. de veerweg, de rotonde bij het Ursulinenpark, de Californische weg, de Venrayseweg, de Greenportlane, de bike highway, achteringang Freshpark en de Venloseweg-Knip/Raaieind/knip bij Andeno kwamen aan de orde. De gemeente zal hier op terug komen mede n.a.v. het nieuwe Verkeers- en Vervoer Plan (januari 2012) en in het kader van Klavertje 4. Ook de bewegwijzering zal in dat verband worden bekeken. Grote zorg werd m.n. uitgesproken met betrekking tot calamiteiten-verkeer (politie/ziekenvervoer/brandweer).

 

3. Centrumplan Grubbenvorst:
De DR Grubbenvorst zal in overleg met de bewonerswerkgroep Zumpel de uitvoering van het afgesproken plan blijven volgen. Dit mede i.v.m. de toezegging van de gemeente om hier mede de te ontvangen middelen van CVI/grindverwerking Raaieind voor een groot deel voor de kern Grubbenvorst aan te wenden. De DR heeft in dit verband nog eens gewezen op de voorstellen in het DOV/DOP (Dorpsontwikkelings-plan) en de concept-Structuurvisie Grubbenvorst
(zie website www.dorpsraadgrubbenvorst.nl) .

4. Dorpsraad-dorpsplatform:
B&W heeft inmiddels zonder dat de DR Grubbenvorst zich hierover heeft kunnen uitspreken de bestaande Verordening Dorpsraden uit 2007 vervangen door een nieuwe Verordening. In het Dorpsradenoverleg hebben de Dorpsraden aangegeven zich door dit eenzijdige besluit overvallen te hebben gevoeld. De DR Grubbenvorst zal evenals de meeste overige dorpsraden de vigerende statuten niet aanpassen. Voor het overige rekent de DR op het continueren van de op zich goede samenwerking met de gemeente.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts