Nieuws

Hoofdzaken Dorpsraadsvergadering 21-09-2011

1. Jeu de boules-baan Pastoor Vullinghsplein:

Op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas heeft wethouder Wijnhoven nadere toelichting gegeven op het besluit om een jeu de boules-baan in te richten voor het voormalige gemeentehuis te Grubbenvorst.

 

Onder relatief grote belangstelling legde zij uit waarom er zo´n baan komt, ondanks een eerder negatief advies van de DR Grubbenvorst. Bij het advies van de DR was uitgegaan van de toen gegeven toelichting van de gemeente over de locatie (op het grasveld) en de afmetingen van een baan. De gemeente heeft (mede) naar aanleiding hiervan besloten om een andere locatie te kiezen en ook een kleinere baan aan te leggen. Overlastbezwaren zijn wel in ogenschouw genomen, maar hebben geen aanleiding gegeven om van de aanleg op aanvraag van Stamboys af te zien.

De baan zal openbaar zijn en eigendom van de gemeente zijn, die ook verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud. Er zal geen verlichting komen en er zal een bank, prullenbak en bord met regels geplaatst worden. Het is de bedoeling dat er na 22.00u geen gebruik gemaakt wordt van de baan.

Wanneer de baan wordt aangelegd is nog niet bekend.

2. Huiskamerproject jongeren Grubbenvorst.
Toelichting hierop werd gegeven door dhr Daan Rooyakkers van Synthese. Het huiskamerproject is een laagdrempelige inloopactiviteit voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar. Na het  proefproject, dat ondersteund is met prioriteitsgelden van de gemeente op advies van de DR Grubbenvorst en succesvol is verlopen, is nu besloten om dit voort te zetten. Start in oktober 2011.

3. Meetpunt fijnstof.

De vergunning is inmiddels voor 5 jaar verleend en naar verwachting zal het meetpunt in oktober 2011 geplaatst worden (*zie tekening pt E). De DR Grubbenvorst zal op de hoogte gehouden worden over de meetresultaten en deze indien nodig bespreken met de gemeente.

MeetpuntLocatiekeuzeHadM2010a

 

4. Bereikbaarheid Grubbenvorst tijdens de Floriade.
De DR Grubbenvorst vraagt al enkele jaren aandacht voor deze kwestie. Omdat in de laatste vergadering van het overlegorgaan Greenport/Klavertje 4 geen duidelijkheid verschaft kon worden over deze problematiek heeft de DR besloten om hierover een brief te schrijven aan de gemeente en de verantwoordelijk wethouder Selen uit te nodigen om hierop toelichting te geven in een komende DR-vergadering.

5. Aanlegsteiger bij de Maas Grubbenvorst.

Mede i.v.m. de Floriade heeft de DR Grubbenvorst diverse malen de aandacht van de gemeente gevraagd voor de slechte staat waarin de aanlegplaats verkeert. Van de gemeente is vernomen dat deze de steiger niet wenst op te knappen. De DR zal wederom aan de gemeente vragen om in elk geval de inmiddels praktisch weggespoelde aanlegsteiger toch zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat onveilige situaties voorkomen worden.

6. Opheffen klankbordgroep Centrum Grubbenvorst.

In verband met het besluit van de gemeente om deze groep op te heffen, zal de DR Grubbenvorst in de toekomst de verdere uitvoering van de goedgekeurde plannen blijven volgen en indien nodig in overleg treden met de gemeente.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts