Nieuws

Beëindiging activiteiten Klankbordgroep Centrum Grubbenvorst

Jl. donderdag 15 september vond de laatste vergadering van de door de gemeente Horst aan de Maas ingestelde Klankbordgroep Centrum Grubbenvorst plaats. Voorzitter wethouder Leon Litjens bedankte aan het eind van die vergadering de huidige leden van de klankbordgroep voor al hun werk en dat van hun eventuele voorgangers in de afgelopen jaren en voor de belangrijke bijdrage die zij aan de totstandkoming van de plannen en de uitvoering tot nu toe hebben geleverd. Naast vertegenwoordigers van de centrumbewoners, de ondernemers en de gemeente hebben al die jaren ook 3 leden van de vorige en huidige Dorpsraad deel uit gemaakt van de groep in de personen van Louis van de Pasch, Jos Jacobs, Riek Hermsen en Pim de Bekker.

Uiteraard zal de Dorpsraad de verdere uitvoering van de goedgekeurde plannen nauwlettend blijven volgen en ook waar nodig voorstellen doen voor het vervolg waarvoor nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld zijn door de gemeente.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts