Nieuws

Dorpsraad Grubbenvorst schenkt 7500 euro aan Carillon Comité

Op woensdag 7 september jl. reikte een vertegenwoordiging van de DR Grubbenvorst o.l.v. voorzitter Ruud Meijers een cheque van 7500 euro uit aan het Carillon Comité. Dit bedrag komt ten laste van de Prioriteitsgelden die de gemeente t.b.v. de kern Grubbenvorst ter beschikking heeft gesteld. Na afloop werd door de Dorpsraad aan de aanwezigen nog een kopje koffie aangeboden.

Inmiddels is zoals bekend op zaterdag 10 september het Carillon officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de bijna voltallige Dorpsraad. Inderdaad een geweldige aanwinst voor ons dorp en het Ursulinenpark.

tm14sep11_005 tm14sep11_006

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts