Doelstelling van de Dorpsraad

Het op een actieve wijze beheren en behouden van het dorpskarakter van Grubbenvorst.
Opkomen voor de dorpsbelangen en de leefbaarheid in ons dorp.
Het geven van advies zowel gevraagd als ongevraagd aan het college.

Tevens op een actieve manier zorg dragen voor het leefmilieu in ons dorp.

Wij doen niet aan politiek: al onze informatie moet komen uit onze achterban:  het dorp.

Al onze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Onze statuten liggen ter inzage in de openbare bibliotheek, of kunt opvragen bij het secretariaat.

Inloggen

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts